Konferencje naukowe 2017

 

Stereotypy - wczoraj i dziś


-
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a (zobacz na mapie)

Temat konferencji został sformułowany szeroko, aby do debaty mogli włączyć się nie tylko językoznawcy i literaturoznawcy, ale też przedstawiciele innych dyscyplin naukowych.

Proponowane zagadnienia:

v  ewolucja rozumienia stereotypu w różnych naukach;

v  metody badań stereotypów;

v  stereotypy w języku dawnym i współczesnym;

v  zmiany stereotypów;

v  stereotypy a kultura i tradycja;

v  stereotypizacja światów i przestrzeni literackich;

v  stereotypy a typy i charaktery.

 

Zgłoszenia uczestnictwa zawierające tytuł referatu wraz z krótkim streszczeniem (100-150 słów) należy przesłać do 15 września 2017 roku pocztą elektroniczną na adres: stereotypy.umcs@gmail.com.


Opłata konferencyjna:

200 zł

Organizatorzy konferencji:

Sekcja Polonistyczna Koła Naukowego Doktorantów WH UMCS


stereotypy.umcs@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo

Słowa kluczowe:

tradycja, ewolucja, stereotypy, stereotyp

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Aktualizacja:  2017-07-05 16:03:04