Konferencje naukowe 2017

 

KAZIMIERZ SOŚNICKI: TWORZENIE I PRZEKRACZANIE STRUKTUR


-
Wydział Nauk Społecznych UG, ul. Bażyńskiego 4
Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4 (zobacz na mapie)

Współczesna rzeczywistość edukacyjna jest polem nieustannych zmian, wprowadzania nowych koncepcji wychowawczych i dydaktycznych. Sprzyjają temu współczesne przeobrażania świata, wśród których akcentuje się z jednej strony nieuchronną niepewność, niestabilność i ryzyko, z drugiej zaś konieczność powrotu do sprawdzonych i przewidywalnych wzorów kultury. Wszystkie te perspektywy wkraczają w edukacyjne światy szkoły, rodziny, interakcji międzyludzkich. Wydaje się, że w tak (nie)zorganizowanym świecie brakuje miejsca na namysł i debatę o celach i wartościach wychowania i edukacji, których gorącym zwolennikiem był nestor polskiej pedagogiki Kazimierz Sośnicki. Autor „Istoty i celów wychowania” zwracał uwagę, iż wychowania nie można wiązać z konkretną technologią kształcenia czy nauczania, lecz jest to przede wszystkim międzyludzki wysiłek naznaczony odwołaniem się do swoich humanistycznych i filozoficznych korzeni. Wychowanie jako zjawisko humanistyczne oznacza koncentrację na wielostopniowych i wieloznacznych sposobach odnoszenia się człowieka do rzeczywistości zewnętrznej, jak i do siebie samego, zwrócenie zaś uwagi na filozoficzne podłoże pedagogiki podkreśla pytajność człowieka jako istoty konstruującej i rekonstruującej światopoglądową stronę swojej egzystencji. To właśnie refleksja filozoficzna i humanistyczna wokół wychowania jest podwaliną kształtowania się pedagogik szczegółowych i pedagogiki ogólnej.

Konferencja, na którą mamy przyjemność zaprosić wpisuje się, w wieloletni już projekt badawczy noszący tytuł Gdańskie rodowody pedagogiczne: geneza, kontynuacje, inspiracje, przemieszczenia znaczeń wychowawczych, którego początki sięgają 1984 roku. Jest to projekt prowadzony przez Zakład Pedagogiki Ogólnej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego.

 Intencją organizatorów wspomnianego cyklu konferencji dedykowanych prekursorom gdańskiej pedagogiki (Profesor Romanie Miller, Profesorowi Ludwikowi Bandurze teraz zaś Profesorowi  Kazimierzowi Sośnickiemu), jest budowanie świadomości roli, jaką owi znamienici polscy  uczeni, pedagodzy wywodzący się z różnych szkół myślenia naukowego, odegrali w tworzeniu współczesnego oblicza nauki gdańskiej; przede wszystkim zaś - budowania kondycji dyscypliny pedagogicznej, w tym środowisku.

 Przesłaniem dotychczasowych i przyszłych konferencji w ramach cyklu Gdańskie  rodowody pedagogiczne jest refleksyjne i krytyczne  ujęcie pedagogiki  jako sztuki zaangażowanej i angażującej w odsłanianie genealogii pedagogiki, analiza historycznych ujęć wartości pedagogicznych, próby uchwycenia i odczytania ich współczesnych realizacji i przemieszczeń, jednoczesne poszukiwanie różnicy między nimi i wydobywanie uwspólnionych całości namysłu w celu kreatywnego redefiniowania pedagogicznych znaczeń.

Inicjatywa Gdańskich rodowodów pedagogicznych miała na celu i powrót do tekstów prekursorów pedagogiki gdańskiej i próba uchwycenia Ich inspirującej obecności i roli w rewitalizacji  współczesnych dyskursów edukacyjnych i wychowawczych. 

Celem najnowszej inicjatywy jest zaproszenie do wspólnego namysłu nad pedagogiczną twórczością Kazimierza Sośnickiego. Interesują nas współczesne odczytania stawianych przez Profesora tez, prowadzonych polemik, dokonywanych syntez i uogólnień, wyrażanych sympatii i awersji. Pragniemy uczynić myśl i działalność naukową Profesora inspiracją do debaty nad stanem edukacji, kształtem postulowanych współcześnie rozwiązań w dziedzinie wychowania, kierunkami jego ewolucji.

 

Ważne informacje:

1/ Termin konferencji: 12-13 października 2017

2/ Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 lipca 2017 (formularz zgłoszenia w załączniku)

3/ Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres e-mail: pedsz@ug.edu.pl

4/ Opłatę konferencyjną wysokości 400 zł prosimy kierować na konto: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415 z dopiskiem w tytule przelewu: K 756-17; elektroniczne potwierdzenie dokonania opłaty proszę przesłać na adres Sekretarza Konferencji.

5/ Opłata konferencyjna obejmuje: obiady, przerwy kawowe, materiały konferencyjne oraz druk materiałów pokonferencyjnych.

6/ Wszelkie zapytania prosimy kierować do Sekretarza Konferencji: pedsz@ug.edu.pl, tel.: 697-178-761

 


Opłata konferencyjna:

400,00

Organizatorzy konferencji:

Zakład Pedagogiki Ogólnej Uniwersytet Gdański


pedsz@ug.edu.pl

Dyscypliny naukowe:

Pedagogika

Słowa kluczowe:

krytyka, Sośnicki, struktura

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Aktualizacja:  2017-07-11 23:09:57