Konferencje naukowe 2017

 

Marketing XXI wieku - Konferencja Naukowa


-
Wydział Ekonomiczny UMCS w Lublinie
Lublin, pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5 (zobacz na mapie)

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i poglądów dotyczących rozwoju oraz wyzwań marketingu w XXI wieku.

Konferencja skierowana jest przede wszystkim  do studentów studiów I i II stopnia oraz studiów doktoranckich. 

Tematyka konferencji obejmuje  następujące obszary:

1. Zachowania konsumentów na rynku:

o   Badania konsumenckie – sposób na poznanie motywów zachowań konsumentów na rynku,

o   Psychologia zachowań konsumentów,

o   Podstawy zachowań nabywców i ich racjonalność,

o   Wpływ jakości produktów na zachowania konsumentów

 

2. Zarządzanie marką:

o   Event marketing,

o   Strategie marketingowe,

o   Kreowanie silnej marki czyli jak stać się najlepszym na rynku.

o   Strategie komunikacji marek

 

3. Reklama i nowoczesne formy komunikacji:

o   Potęga mediów społecznościowych,

o   Content marketing,

o   Komunikacja marketingowa – modele, struktury oraz ich formy przekazu,

o   Skuteczna reklama i promocja w Internecie,

o   Promocja sprzedaży – sposób na uatrakcyjnienie towaru bądź usługi,

o   Public Relations and Corporate Identify

Nadesłane artykuły po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w monografii.

Zapisy: https://goo.gl/forms/wWfJwNLaVyhaK9Eh2


Opłata konferencyjna:

uczestnictwo czynne 130zł; uzestnictwo bierne 100zł

Organizatorzy konferencji:

Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu UMCS


marketingxxiwieku.konferencja@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Ekonomia, Organizacja i Zarządznie, Media i Komunikowanie, Psychologia

Słowa kluczowe:

komunikacja, marketing, media, marka, reklama, strategia, PR, konsumenci

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  https://www.facebook.com/events/126882917927529/

Aktualizacja:  2017-08-01 13:58:00