Konferencje naukowe 2017

 

Czytanie znaków. Czytanie umysłów. Letnia Szkoła Kognitywistki


-
Dom Pracy Twórczej KUL
Kazimierz Dolny, ul. Puławska 94 (zobacz na mapie)

Letnia Szkoła Kognitywistyki

organizowana pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego skierowana jest do młodych pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów studiów kognitywistycznych (nauk o poznaniu i komunikacji społecznej), a także akademickich instytucji prowadzących badania w szeroko rozumianej kognitywistyce. Ma charakter wykładów i warsztatów obejmujących swoją  tematyką takie dyscypliny jak kognitywistyka, psychologia poznawcza i społeczna, semiotyka, kulturoznawstwo, studia nad wizualnością, neuroestetyka, kulturowe badania fotografii oraz ludologia.

Ideą przewodnią Szkoły

jest przedstawienie stanu badań oraz rozumienia zjawisk z zakresu szeroko pojętej komunikacji, w tym dwóch jej rodzajów: (1) komunikacji wizualnej, w szczególności pozawerbalnych przekazów takich jak piktogramy, komunikaty masowej kultury czy dzieła sztuki, a także: (2) komunikacji interpersonalnej, w tym mechanizmów tzw. czytania umysłów oraz rozumienia intencji innych osób. Odpowiednio do obu aspektów i rodzajów komunikacji i komunikowania się rozpatrywane będą, głównie w formie warsztatowej, następujące kwestie: odbiór przekazów artystycznych przez osoby z dysfunkcjami poznawczymi; specyfika reklamy komercyjnej, politycznej i społecznej, funkcjonowanie fotograficznej dokumentacji Holokaustu; eksperymenty fotograficzne; wizualna strona gier wideo i gier komputerowych; testy fałszywego przekonania.

Warunkiem udziału w spotkaniu

jest zgłoszenie uczestnictwa w postaci kwestionariusza online z opisem dotychczasowego doświadczenia. Zapraszamy również do zgłoszenia własnego projektu i zaprezentowania go podczas Letniej Szkoły. Zgłoszenia projektów podlegają ocenie i wyborowi przez Radę Programową Szkoły. Koszt udziału w Letniej Szkole Kognitywistyki PTK wynosi 350 zł i obejmuje zakwaterowanie oraz wyżywienie w ośrodkach wypoczynkowych UMCS i KUL w Kazimierzu Dolnym. Uczestnicy mają zapewniony udział w plenarnych wykładach i warsztatach oraz możliwość zaprezentowania własnych projektów badawczych.

Organizatorzy przewidzieli również możliwość uczestnictwa w Szkole bez noclegów i posiłków.

terminy

 • do 18 sierpnia 2017 r. zgłoszenie uczestnictwa
 • do 22 sierpnia 2017 r. kwalifikacja prezentacji studencko-doktoranckich
 • do 1 września 2017 r. uiszczenie opłaty za uczestnictwo
 • do 15 września 2017 r. przesłanie materiałów warsztatowych.

Szczegółowy program Letniej Szkoły Kognitywistki wraz z tytułami i abstraktami referatów prezentacji studencko-doktoranckich zostanie opublikowany po 25 sierpnia 2017 r.

cztery sesje wykładowo-warsztatowe

obejmujące 2 wykłady plenarne, 4 wykłady szczegółowe oraz 6 warsztatów; razem ok. 20 godzin wykładów i warsztatów

dwie sesje studencko-doktoranckie

dziewięć godzin i 16 prezentacji projektów studencko-doktoranckich

Kazimierz Dolny

piękny i niepowtarzalny o każdej porze roku.  Dzisiejszy Kazimierz uważany jest za perłę architektury polskiej, mekkę artystów oraz jeden z najważniejszych ośrodków turystycznych kraju.

miejsce obrad

to położona w pięknej okolicy Rajchertówka, czyli Dom Pracy Twórczej KUL. Od kazimierskiego Rynku z renesansowymi kamieniczkami ten zabytkowy dworek z malowniczym ogrodem dzieli kilkuminutowy spacer malowniczą drogą wzdłuż Wisły. Kazimierz Dolny, ul. Puławska 94.

koszty

 • pełne uczestnictwo w Letniej Szkole Kognitywistyki w wysokości 350 zł od uczestnika obejmuje:
  • nocleg w pokojach wieloosobowych (3 noce)
  • wyżywienie (3 śniadania, 3 obiady, 3 kolacje, serwisy kawowe)
 • uczestnictwo w Szkole bez noclegów i posiłków
  • studenci i doktoranci – 50 zł
  • pozostałe osoby – 100 zł

Organizatorzy konferencji:

Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne, Wydział Filozofii KUL i Kognitywistyka KUL, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS i Kognitywistyka UMCS


Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Sztuki piękne, Media i Komunikowanie, Psychologia, Biologia

Słowa kluczowe:

kognitywistyka, język, sztuka, umysł, neurobiologia, neuropsychologia, filozofia

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://lsk.kul.pl/

Aktualizacja:  2017-08-03