Konferencje naukowe 2017

 

Turystyka Niszowa- Kongres Młodej Nauki


-
Uniwersytet Gdański
Gdańsk, ul. Bażyńskiego (zobacz na mapie)

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania swojego udziału w Kongresie Młodej Nauki, który będzie miał miejsce na Uniwersytecie Gdańskim w dniach 22-24 Września 2017 roku.

W ostatnich latach zauważyć można na świecie wzrost zainteresowania badaniami nad
aspektami tak zwanej turystyki niszowej (ang. Niche Tourism), w której to specjalnym obszarem obserwacji objęte są stosunkowo rzadkie i nietypowe motywy podróżujących. Przejawami tychże motywów jest wyodrębnianie pewnych rodzajów turystyki, między innymi turystyki kulinarnej, golfowej, speleologicznej, archeoturystyki , czy tanatoturystyki i wielu innych. Wzrost znaczenia turystyki niszowej, jako oponenta do zjawiska masowości, staje się więc szczególnie ważnym elementem rozwoju ruchu turystycznego w przyszłości.
Głównym celem przemówień staje się przedstawienie tychże form, zróżnicowania na
świecie oraz ich popularyzacja w środowisku akademickim. Panel umożliwić ma także
merytoryczną dyskusję na temat najbardziej istotnych elementów turystyki niszowej w Polsce. Zakres tematyki obejmuje więc między innymi:
• rodzaje, występowanie i zainteresowanie wybranymi formami turystyki niszowej w kraju;
• badanie nad ruchem turystycznym z nimi związanym;
• zagospodarowanie turystyczne oraz dostępność transportowa wybranych obiektów
atrakcyjnych z punktu widzenia turystyki niszowej;
• analizę wybranych rynków turystycznych.
Powyżej wskazane punkty nie wyczerpują oczywiście wszystkich zagadnień powiązanychbezpośrednio lub pośrednio z turystyką niszową.

Szczegółowe informacje:
Studenci, doktoranci i młodzi pracownicy naukowi oraz inne osoby zainteresowane tematyką poszczególnych paneli proszeni są o wysyłanie zgłoszeń (wraz z abstraktem liczącym maksymalnie 3000 znaków) na adresy mailowe bartosz.korinth@dzielo.pl, oskomski@gmail.com do dnia 20 sierpnia. Abstrakty prosimy wysyłać w pliku z rozszerzeniem doc., w tytule wpisując Nazwisko_Kongres_Młodej_Nauki_Zgłoszenie. 
Do uczestników, których referaty zostaną przyjęte na kongres przesłane zostaną szczegółowe informacje najpóźniej do 1 września.


Całkowity koszt uczestnictwa (zarówno biernego jak i czynnego) w Kongresie Młodej Nauki wynosi 150 zł. W ramach opłaty konferencyjnej uczestnicy mają zapewnione wyżywienie (dwa obiady i dwie kolacje), materiały konferencyjne oraz udział w spotkaniu integracyjnym. Dodatkowo kongresowy identyfikator będzie upoważniał do nieodpłatnego wstępu do wszystkich oddziałów Muzeum Historycznego Miasta Gdańska (www.mhmg.pl). Zakwalifikowani uczestnicy kongresu będą mogli zostać zakwaterowani (w dniach 21 – 25 września) w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego w preferencyjnych cenach (około 25 zł za dobę).

Wybrane wystąpienia będą mogły zostać opublikowane w czasopiśmie Progress oraz na portaluZatoka Nauki (www.zatokanauki.pl).
Zapraszamy także na profil konferencji: https://www.facebook.com/events/1830556997272058/


Organizatorzy konferencji:

bartosz.korinth@dzielo.pl, oskomski@gmail.com


bartosz.korinth@dzielo.pl

Dyscypliny naukowe:

Geografia i Oceanologia

Słowa kluczowe:

turystyka niszowa

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  https://www.facebook.com/events/1830556997272058/

Aktualizacja:  2017-08-11 12:08:38