Konferencje naukowe 2017

 

3rd International Scientific Conference Dilemmas of scientific research in various fields of science


-
Centrum Konferencyjne
Katowice, ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice (zobacz na mapie)

Szanowni Państwo,

zapraszamy 24 listopada 2017 na III Międzynarodową Konferencję Naukową: Dylematy badań naukowych w różnych dziedzinach nauki
- dogodne formy udziału: pakiety konferencyjne  w ofercie 5,6  i 25 pkt
- gwarancja wydania artykułów w dniu konferencji  po spełnieniu warunków formalnych

3rd International Scientific Conference
Dilemmas of scientific research in various fields of science: natural sciences, science and technology, economic and social sciences, humanistic sciences.
24 November, 2017
29 Mickiewicza Street, 40-085 Katowice, Poland

 

Scientific Council:

Prof. Joanna Nowakowska Grunt, Chairman of Scientific Council, Częstochowa University of Technology, Poland
Prof. Shulgina Liudmyla, V-ce Chairman of Scientific Council, National Technical University, Ukraine
Dr. Małgorzata Smolarek, Chairman of the program board, Social Sientences Academy, Poland
Prof. dr hab. Viktor Petrenko, Ivano-Frankivsk National University Technical University of Oil an Gas
Prof. Yuriy Daynovski, Head of Marketing Department, Lviv University of Trade and Economy, Ukraine
Prof. Lumír Kulhánek, VŠB-Technical University of Ostrava, Czech Republic Prof. Sergiy Illashenko, Head of Department of Marketing and Innovative Activity Management, Sumy State University, Ukraine
Prof. Inna Kuznetsova, Head of Department of Organizations Management and Foreign Economic Activity, Odessa National University of Economics,
Prof Mariusz Szuster,University in Poznan A.Mickiewicz, Poland Prof. Agnieszka Rochmińska, University Łódź, Poland
Prof. Joanna Jasińska, College Almamer, Poland
Prof. Jolanta Bujak-Lechowicz, University J. Kochanowski, Poland Dr. Eva Ivanová, Alexander Dubček University of Trenčín, Slovakia
Dr. Katarína Havierniková, Alexander Dubček University of Trenčín, Slovakia
Dr. Radomir Kaňa, VŠB - Technical University of Ostrava, Czech Republic
Dr. Monika Mynarzová, VŠB - Technical University of Ostrava, Czech Republic
Dr. Radomir Kaňa, VŠB - Technical University of Ostrava, Czech Republic
Dr. Sergii Vasylyk, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine
Dr. Justyna Malkuch-Switalska, Université de Lorraine, France Dr. Tetyana Pasko, Vincent Pol University in Lublin, Poland Dr. Nina Szczygieł, Universidade de Aveiro, Portugal
Dr. Tomasz Borowski, Editor-in-Chief, World Scientific News, Poland
Dr inż. Kamil Maciuk, AGH University of Science and Technology, Poland
Dr Malwina Zamojska-Król,AGH University of Science and Technology, Poland
Dr. Irenuesz Miciuła,
Szczecin University, Poland
Dr. Jarosław Czaja, Wrocław University of Economics, Poland
Dr. Agnieszka Kurc-Lisiecka, Higher School of Business in Olkusz, Poland Dr. Jadwiga Bakonyi, Humanitas University in Sosnowiec, Poland
Dr. Izabela Turek, Częstochowa University of Technology, Poland
Dr. Anna Lemańska-Majdzik, Częstochowa University of Technology, Poland Dr. Małgorzata Okręglicka, Częstochowa University of Technology, Poland Dr. Judyta Kabus, Częstochowa University of Technology, Poland
Dr. Agnieszka Kańczukowska-Stadnik, Gniezno Higher School of Millenium, Poland
Dr. Monika Sipa, Częstochowa University of Technology, Poland
Dr. Anna Bęczkowska,
Gniezno Higher School of Millenium, Poland
Dr. Małgorzata Hordyńska,
Silesian University of Technology, Poland
Dr. Agnieszka Kurc-Lisiecka, Higher School of Business in Olkusz, Poland
Dr. Wojciech J. Janik, The Elblag University of Humanities and Economy, Poland
Dr. inż. Piotr Lenik
, State Higher Vocational School them. S. Pigonia in Krosno, Poland
Dr. Rafał Mazur, West Pomeranian University of Technology, Poland
Dr. Agnieszka Malkowska,
Szczecin University, Poland
Dr. Arkadiusz Malkowski, West Pomeranian University of Technology, Poland Dr. Piotr Nowaczyk, West Pomeranian University of Technology, Poland
Dr. Dariusz Kotarski, Koszalin University of Technology, Poland
Dr. Michał Czuba,
University of Silesia In Katowice, Poland
Dr. Joanna Łodziana-Grabowska, Bielska Higher School, Poland
Dr. Błażej Kmieciak,
Medical University of Łódź, Poland
Dr. Monika Michalska,
Zielona Góra University, Poland
Dr. Andrzej Łączak, State Higher Vocational School in Sulechow, Poland Dr. Marzena Kruk, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland

Organizing Committee:

Anna Kowalczyk, Częstochowa University of Technology, Poland
Anna Nurzyńska, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Poland
Henryk Wojtaszek, Częstochowa University of Technology, Poland

Organizer:
Higher Mazowiecka School in Warsaw
International journal: World Scientific News
Faculty of Applied Sciences in Krakow, Social Academy of Sciences
Scientific Publishing SOPHIA
Training and Scientific Center SOPHIA
Institute of Finance and Management of Innovations

Patronage:
Creative Business Cluster
Association of Doctoral POLDOC
Silesian Marketing Association
Kraków Association of Speakers

Conference venue:

Scientific Publishing SOPHIA in Katowice
29 Mickiewicza Street, 40-085 Katowice, Poland

E-mail: sekretariat@sophiabauty.pl

http://www.sophiabauty.pl/konferencje-miedzynarodowe.html

Payments recipient:

Centre of Training-Scientific ”SOPHIA”

 29 Mickiewicza Street, 40-085 Katowice, Poland

 Account number: PL 17 1050 1230 1000 0092 1485 4086

SWIFT/BIC:         INGBPLPW


Opłata konferencyjna:

w zależności od wariantu

Organizatorzy konferencji:

Higher Mazowiecka School in Warsaw
International journal: World Scientific News
Faculty of Applied Sciences in Krakow, Social Academy of Sciences
Scientific Publishing SOPHIA
Training and Scientific Center SOPHIA
Institute of Finance and Management of Innovations


sekretariat@sophiabauty.pl

Dyscypliny naukowe:

Ekonomia, Finanse, Organizacja i Zarządznie, Nauki wojskowe, Pedagogika, Socjologia, Geologia, Geofizyka i Geochemia, Inżynieria produkcji

Słowa kluczowe:

natural sciences, science and technology, economic and social sciences, humanistic sciences

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://www.sophiabauty.pl/konferencje-miedzynarodowe.html

Aktualizacja:  2017-08-14