Konferencje naukowe 2017

 

II TORUŃSKA KONFERENCJA INTEGRALNA – „INTYMNOŚĆ – ROZWÓJ – EDUKACJA”


-
Sala Rady Wydziału (394)
Toruń, ul. Lwowska 1 (zobacz na mapie)

II TORUŃSKA KONFERENCJA INTEGRALNA – „INTYMNOŚĆ – ROZWÓJ – EDUKACJA”

Intymność w trójczynnikowej koncepcji miłości R. Sternberga to „pozytywne uczucia i towarzyszące im działania, które wywołują przywiązanie, bliskość i wzajemną zależność partnerów od siebie”. Intymność wiąże się z dbaniem o dobro partnera, doznawaniem szczęścia z przebywania lub myślenia o partnerze, wzajemne zrozumienie i dzielenie się przeżyciami, skrytymi myślami, a także dobrami materialnym i duchowymi. Oznacza też wzajemne wspieranie się i uważanie partnera za arcyważny element własnego życia.

Intymność wśród dwóch pozostałych czynników miłości – namiętności i zaangażowania – wymagałaby najwyższych kompetencji, bo niezbędna jest zgoda na różnice między partnerami, które mogą być potencjalnym źródłem konfliktu. Intymność budowana jest na różnicach - to sztuka empatycznego przyjmowania perspektywy innego. Intymność syci się bliskością, a jednocześnie wymaga oddalenia, bez którego przeradza się w stopienie, które oznacza śmierć intymności. Może synonimem intymnej relacji jest obcowanie, czyli bycie z kimś blisko, który nie przestaje być obcym. Gdyby rozumienie miłości rozszerzyć o ujmowanie jej przez Ericha Fromma, to intymny charakter mogłaby mieć też relacja z rodziną, przyjaciółmi, bóstwem czy obiektami sztuki.

Jak współcześnie rozumiemy i przeżywamy intymność? Jak jest możliwa intymność w erze portali społecznościowych i mobilnych mediów, które, z jednej strony stały się katalizatorem tworzenia związków, ale z drugiej strony wynoszą je na powierzchnię życia społecznego, a intymność wymaga przecież skrytości? Jak może przebiegać kształtowanie zdolności do intymności w przestrzeni nacechowanej tymczasowością i zmiennością, natychmiastowością i pozorami łatwości, otwartością na granicy ekshibicjonizmu i anihilacją rzetelności? Jak budować wymiar personalny intymności, gdy jest ona kolonizowana przez media i rynek? Jakie czynniki ułatwiają a jakie utrudniają tworzenie relacji intymnej? Czy są granice intymności? Co daje intymność człowiekowi? Które z faz rozwoju człowieka mogą być decydujące dla zdolności do intymności i czy jest możliwe wychowanie do intymności?

Te bardzo ogólne pytania, mogłyby stanowić zarys problematyki II Toruńskiej Konferencji Integralnej pt. „Intymność – Rozwój – Edukacja”, która odbędzie się w dn. 17-18.10.17 r. w Toruniu.

 

http://konferencjaintegralna.umk.pl/


Opłata konferencyjna:

150 zł

Organizatorzy konferencji:

Sekretariat konferencji: mgr Iwona Murawska (tel. 792 891 804, konferencja.integralna@wp.pl)


konferencja.integralna@wp.pl

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Kulturoznawstwo, Pedagogika, Psychologia

Słowa kluczowe:

edukacja, człowiek, rozwój, miłość, intymność, integralna, Wilber

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://konferencjaintegralna.umk.pl/

Aktualizacja:  2017-08-25