Konferencje naukowe 2017

 

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH


-
Katowice

Cel konferencji

Chociaż trudno polemizować z twierdzeniem, że ciało zawsze stanowiło nieodłączony element ludzkiej egzystencji, to jednak w ostatnich czasach problematyka ciała i cielesności nabrała nowego, ogromnego znaczenia. Zadbane, umięśnione ciało stanowi nie tylko dowód na dobrą kondycję psychofizyczną organizmu, ale postrzegane jest jako przepustka do funkcjonowania w satysfakcjonującej nas przestrzeni towarzyskiej, prywatnej i zawodowej. Współczesne ciało to nie „opakowanie duszy”, lecz znak towarowy, pozawerbalny komunikat stanowiący wizytówkę człowieka. Nic zatem dziwnego, iż troska o odpowiedni wygląd przekształciła się w prawdziwy kult cielesności, podsycany przez środki masowego przekazu, przemysł kosmetyczny, farmaceutyczny, medyczny. Presja idealnego wyglądu jest coraz silniejsza, coraz trudniej przychodzi nam sprostać społecznym oczekiwaniom. Inicjatorzy niniejszej konferencji zapraszają do dyskusji przedstawicieli różnych środowisk: naukowych, świata mediów i gospodarki. Jak twierdzą bowiem S. Nettleton i J. Watson: „jeśli jest jakaś pewna rzecz, to ta, że wszyscy mamy ciała” [1]  Wierzymy zatem, że interdyscyplinarne rozważania stwarzają przestrzeń do pogłębiania horyzontów, przełamywania barier i otwierania się na nowe możliwości i doświadczenia badawcze.
[1] Nettleton S., Watson J., The Body in Everyday Life, London, Routledge, 1998:1

Proponowane panele tematyczne

  1. Ciało we współczesnym świecie.
  2. Przełamywanie tabu – nowe wymiary cielesności.
  3. Przekształcanie ciała – cyborgizacja czy troska o ładny wygląd?
  4. Kulturowe ideały piękna – zarys teoretyczny.
  5. Konsumowanie ciała, ciało w konsumpcji.
  6. Przemysł medyczny, kosmetyczny i farmaceutyczny jako sposób na kształtowanie swojego wizerunku.
  7. Ciało ułomne, ciało niedoskonałe.
  8. Bulimia, anoreksja i inne choroby cywilizacyjne.
  9. W zdrowym ciele, zdrowy duch – w stronę rozwoju zrównoważonego.
  10. Filozofia i znaczenie sportu.

Więcej: http://wiseplace.pl/konferencja3.html


Opłata konferencyjna:

od 100 zł

Organizatorzy konferencji:

Uniwersytet Śląski w KatowicachWiseplace sp. z o.o.


kontakt@wiseplace.pl

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Pedagogika, Psychologia, Socjologia, Biologia Medyczna, Medycyna Kliniczna Niezabiegowa, Medycyna Kliniczna Zabiegowa, Medycyna Wieku Rozwojowego, Pielęgniarstwo, Stomatologia, Farmacja, Kultura Fizyczna

Słowa kluczowe:

zdrowie, konferencja interdyscyplinarna, medycyna, życie

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://www.wiseplace.pl

Aktualizacja:  2017-09-01 17:28:31