Konferencje naukowe 2017/2018

 

Wpływ kryzysu finansowego i kryzysu migracyjno – uchodźczego na Unię Europejską i jej państwa członkowskie (Unia Europejska. Tendencje zmian prawnych)


-
Warszawa

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Wpływ kryzysu finansowego i kryzysu migracyjno – uchodźczego na Unię Europejską i jej państwa członkowskie (Unia Europejska. Tendencje zmian prawnych)”.

Konferencja jest współorganizowana przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Europejskiego UKSW oraz Katedrę Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uwr.

Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 7-8.12.2017 r.
Celem konferencji jest zbadanie charakteru i zasięgu kryzysu finansowego i migracyjno-uchodźczego a także ich oddziaływania na prawo UE i państw członkowskich. Celem konferencji jest także zidentyfikowanie i określenie jakie zmiany w prawie UE pozwolą przezwyciężyć te kryzysy i przeciwdziałać pojawianiu się ich w przyszłości.

Termin składania zgłoszeń z propozycją referatu do wygłoszenia: 30.09.2017 r. Czas wystąpienia 20-30 minut. (formularz zgłoszenia do pobrania tutaj: https://www.sendspace.com/file/j4ajj3 )

Koszt udziału czynnego w konferencji: zostanie ustalony po określeniu liczby uczestników w konferencji (przewidywana cena 250 do 350 zł, w opłatę nie są wliczone koszty noclegu).

Planowane jest wydanie referatów po konferencji.

Więcej informacji: agnieszka.wicha@onet.pl


Opłata konferencyjna:

250-350

Organizatorzy konferencji:

Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego UKSW oraz Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uwr. Kontakt: agnieszka.wicha@onet.pl


agnieszka.wicha@onet.pl

Dyscypliny naukowe:

Prawo i Administracja

Słowa kluczowe:

prawo międzynarodowe, kryzys finansowy, integracja europejska, prawo UE, kryzys migracyjny

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu: