Konferencje naukowe 2017

 

II Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa. W trosce o bezpieczne jutro.


-
HOTEL MERCURE**** TORUŃ
Toruń, Kraszewskiego 1/3 (zobacz na mapie)

II Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa

W trosce o bezpieczne jutro.
Reminiscencje i zamierzenia.

TERMIN: 6-8 grudnia 2017 r.,
MIEJSCE: Toruń
ZGŁOSZENIA:
- za pomocą formularza (do pobrania na stronie Konferencji),
- do dnia 20 listopada 2017 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres: kongres@wsb.net.pl lub poczty tradycyjnej na adres Organizatora (podany poniżej) 

TERMINARZ:

· do 20 listopada 2017 r. – nadsyłanie kart zgłoszeniowych oraz wniesienie opłaty kongresowej wraz z kwotą wynikającą z wybranych opcji noclegowo-wyżywieniowych na wskazane konto Organizatora

· do 30 listopada 2017 r. – przedstawienie szczegółowego programu Kongresu wszystkim uczestnikom, którzy w terminie zgłoszą swój udział oraz dokonają opłaty kongresowej

· 6-8 grudnia 2017 r. – II Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa. W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia.

· do 5 stycznia 2018 r. – nadsyłanie gotowych artykułów, zgodnych z wymaganiami redakcyjnymi na adres e-mailowy: kongres@wsb.net.pl

KOSZT: 300 zł + koszty noclegów
cena obejmuje:
- materiały konferencyjne,
- publikację w punktowanej monografii naukowej (5 pkt),
- uroczysty bankiet (wieczorem 6 grudnia),
- integracyjna kolacja (wieczorem 7 grudnia),
- alternatywnie do obrad panelowych wizyta w Muzeum Piernika i Ratuszu (6 grudnia),
- alternatywnie do sesji panelowych jedna z trzech sesji wyjazdowych do wyboru: Zamek Golub-Dobrzyń, Włocławek lub Żnin (7 grudnia);

Ponadto:
- darmowe, certyfikowane warsztaty,
- Panel studencki,
- obecność przedstawicieli 5 zagranicznych ośrodków naukowych

OFERUJEMY ZNIŻKI DLA WIĘKSZYCH GRUP!

 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, będąca inicjatorem i głównym organizatorem Kongresu, od wielu lat organizuje cieszące się zainteresowaniem konferencje z zakresu problematyki szeroko rozumianego bezpieczeństwa w tym między innymi. W kręgu naszego zainteresowania znajdują się szeroko rozumiane problemy z zakresu:

· Bezpieczeństwa międzynarodowego w świetle aktualnych wyzwań i zagrożeń

· Prawnych aspektów bezpieczeństwa

· Edukacji dla bezpieczeństwa

· Bezpieczeństwa narodowego w perspektywie przemian, społecznych, gospodarczych, ustrojowych i kulturowych

· Bezpieczeństwa w retrospekcji historycznej

· Filozoficznych, etycznych i religijnych aspektów bezpieczeństwa

· Ekologicznych, energetycznych i ekonomicznych aspektów bezpieczeństwa

· Bezpieczeństwa zdrowotnego

· Bezpieczeństwa kulturowego

· Bezpieczeństwa militarnego

· Bezpieczeństwa informatycznego

· Zarządzania bezpieczeństwem i zabezpieczenia infrastruktury krytycznej

· Organów państwowych, samorządowych, służb i organizacje pozarządowe w procesie budowania systemu bezpieczeństwa narodowego i zarządzania kryzysowego

· Roli dyplomacji w kształtowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego

· Bezpieczeństwo w perspektywie przemian, społecznych, gospodarczych, ustrojowych i kulturowych

· Wielorakich aspektów bezpieczeństwa na poziomie globalnym, lokalnym, w wymiarze jednostkowym i społecznym.

Głównymi organizatorami Kongresu są Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie SALUTARIS, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, wspierani w tym przedsięwzięciu przez przedstawicieli wiodących w kraju i zagranicą ośrodków naukowych, takich jak:

· Uniwersytet Zarządzania Bezpieczeństwem w Koszycach

· Państwowy Uniwersytet Lotniczy w Kijowie

· Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie

· Uniwersytet w Żylinie​

· Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie

· Akademię Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

· Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

· Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

· Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie

· Polską Akademię Nauk

· Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II

· Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

· Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

· Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

· Uniwersytet Rzeszowski

· Collegium Civitas

· Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie

· Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

· Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie

· Kolegium Jagiellońskie Toruńskiej Szkoły Wyższej

· Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

· Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

· Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki

· Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie

· Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie ​

SZCZEGÓŁY NA STRONIE INTERNETOWEJ:
http://kongres.wsb.net.pl/

 

DANE KONTAKTOWE:

KORESPONDENCJĘ PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
Kongres „W trosce o bezpieczne jutro”

ul. Elizy Orzeszkowej 1
60-778 Poznań

Sekretarz Kongresu:

mgr Żaneta KOWALSKA

e-mail: kongres@wsb.net.pl
tel. stacjonarny: (61) 8510 518 wew. 25
tel. komórkowy: 694 835 348


Opłata konferencyjna:

300 zł + koszty noclegów

Organizatorzy konferencji:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
Kongres „W trosce o bezpieczne jutro” ul. Elizy Orzeszkowej 1
60-778 Poznań


Dyscypliny naukowe:

Nauki wojskowe, Politologia, Socjologia

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo, bezpieczeństwo narodowe, kongres, bezpieczeństwo międzynarodowe, międzynarodowy, edukacja dla bezpieczeństwa, nauka o bezpieczeństwie

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://kongres.wsb.net.pl/

Aktualizacja:  2017-09-22 13:50:01