Konferencje naukowe 2017

 

OgólnopolskaKonferencja Naukowa "American & European Intellectual Property Law"


-
Wydział Prawa i Administracji
Poznań, Al. Niepodległości 53 (zobacz na mapie)

Koło Naukowe Prawa Amerykańskiego "The American Law Society” działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej poświęconej zagadnieniom amerykańskiego i europejskiego prawa własności intelektualnej, która odbędzie się 12 grudnia 2017 w Collegium Iuridicum Novum (al. Niepodległości 53).

Jednym z najbardziej istotnych założeń sesji jest dyskusja, której podstawą będą dotychczasowe badania z zakresu historii, teorii i filozofii prawa oraz doświadczenia związane z wykorzystaniem przepisów w praktyce. Celem przyświecającym organizatorom jest zbadanie, w jaki sposób amerykańskie prawo własności intelektualnej wspiera „rozwój nauki i użytecznych umiejętności” (U.S. Constitution., art. 1, sec. 8, cl. 8.) oraz porównanie rozwiązań obecnych w systemie prawnym USA z funkcjonującymi na kontynencie europejskim.

Jest to doskonała okazja nie tylko do popularyzacji prawa amerykańskiego oraz amerykańskiej myśli prawnej w kręgach akademickich, ale również możliwość polemiki pomiędzy prelegentami, studentami oraz uczestnikami nie związanymi ze środowiskiem akademickim, a zainteresowanymi tematem konferencji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji doktorantów i studentów, którzy chcieliby uzupełnić, poszerzyć i podzielić się zdobytą do tej pory wiedzą.

Proponujemy następujące konteksty prezentacji:
- wymogi ochrony prawa autorskiego w Stanach Zjednoczonych i Europie
- nota dotycząca praw autorskich i błędy w jej konstrukcji
- prawo autorskie w przemyśle filmowym, muzycznym i wydawniczym
- ekonomiczne aspekty IP law
- rejestracja praw autorskich
- prawa wyłączne
- własność autorskich praw majątkowych
- works made for hire i europejskie utwory pracownicze
- pozycja prawna producenta i studia filmowego
- klauzule umowne związane z przeniesieniem praw autorskich
- dozwolony użytek w prawie amerykańskim i kontynentalnym
- historia rozwoju prawa własności intelektualnej
- teoretyczne i filozoficznoprawne aspekty prawa własności intelektualnej
- amerykańskie i europejskie prawo własności przemysłowej
- prawo własności intelektualnej w modzie
- aspekty prawne i gospodarcze znaków patentowych i towarowych

Serdecznie zachęcamy również do zgłaszania referatów, które będą wykraczały poza powyższą listę, o ile zmieszczą się w tematyce konferencji. Jednocześnie informujemy, że preferowane będą referaty dotyczące prawa amerykańskiego lub prawo komparatystyczne. Zachęcamy także do zgłaszania referatów opartych o case study.

UDZIAŁ CZYNNY I BIERNY - INFORMACJE

Opłata za uczestnictwo czynne: 70 zł (numer konta podamy wkrótce).

Uczestnictwo bierne jest darmowe i nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o przesłanie abstraktu na adres e-mail: american.ip.law@gmail.com oraz wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego znajdującego się pod poniższym linkiem https://goo.gl/forms/LIbQ84rKrkcE78wD2 do dnia 13 listopada 2017 r.

Wyniki naboru abstraktów do 27.11.2017 r. 
Opłatę konferencyjną prosimy uiścić do 4.12.2016 r.

WYMOGI DOTYCZĄCE ABSTRAKTU

Długość tekstu powinna wynosić co najmniej 1000 znaków do 1500 (ze spacjami). Tekst powinien być zredagowany wg następujących zasad:
- czcionka: Times New Roman, rozmiar 12;
- zwroty obcojęzyczne pisane kursywą;
- interlinia: 1,5;
- marginesy standardowe (górne, dolne, lewe i prawe: 2,5 cm);
- wyjustowany.

Tekst należy zapisać w formacie programu Microsoft Word (rozszerzenie .doc/.docx) lub PDF.
* Na abstrakcie należy również umieścić imię, nazwisko oraz afiliację (uczelnię) Autora *

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.

ABSTRAKTY NIESPEŁNIAJĄCE POWYŻSZYCH WYMOGÓW BĘDĄ ODRZUCANE W RAMACH WSTĘPNEJ WERYFIKACJI FORMALNEJ. 

W razie pytań prosimy o kontakt drogą mailową: american.ip.law@gmail.com
lub 
poprzez wiadomość prywatną skierowaną do Koła Naukowego Prawa Amerykańskiego „The American Law Society”.


Opłata konferencyjna:

70 zł

Organizatorzy konferencji:

Koło Naukowe Prawa Amerykańskiego "The American Law Society” działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


american.ip.law@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Prawo i Administracja

Słowa kluczowe:

własność intelektualna, prawo własności intelektualnej, prawo autorskie, prawo, prawo patentowe, praw własności przemysłowej, prawo modowe, patent, IP law, IP, prawo filmowe, prawo wydawnicze, prawo muzyczne

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  https://www.facebook.com/events/119754495413714/

Aktualizacja:  2017-09-24 21:44:21