Konferencje naukowe 2017

 

VI Ogólnopolska Konferencja "Państwo a gospodarka. Interes publiczny w prawie gospodarczym"


-
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Toruń, ul. Bojarskiego 3 (zobacz na mapie)

Temat tegorocznej konferencji nie jest przypadkowy, bowiem interes publiczny – stanowiący jedną z najważniejszych klauzul generalnych w systemie polskim - jest wymieniony w około 540 aktach prawnych, a mimo to jest pojęciem o bardzo nieprecyzyjnej treści. Ogólnikowość tego pojęcia prowadzi do problemów interpretacyjnych np. przy ustalaniu istotnych ograniczeń praw i wolności. Treść tego pojęcia jest każdorazowo zależna przede wszystkim od konkretnego kontekstu normatywnego, w jakim zostało ono użyte, celu regulacji oraz innych prawnych i pozaprawnych warunków. Klauzula ta jest przede wszystkim związana z prawem publicznym i stanowi dyrektywę kierowaną do organów publicznych. W prawie gospodarczym interes publiczny stanowi ważną podstawę ingerencji czynnika publicznego w sferę prywatnoprawną.

Celem Konferencji jest umożliwienie praktykom, przedsiębiorcom, urzędnikom, pracownikom naukowym i studentom wymiany doświadczeń, pomysłów i postulatów dotyczących wspomnianej tematyki. Konferencja to miejsce dla konfrontacji stanowisk i formułowania wniosków. Organizatorzy pragną stworzyć okazję do zastanowienia się gdzie znajduje się miejsce interesu publicznego w prawie gospodarczym, pokazać jaką rolę pełni w tej gałęzi, w jaki sposób wpływa na interes prywatny i czy wynikają z tego powodu jakieś ograniczenia, a jeśli tak, to dlaczego ochrona interesu publicznego jest tak ważna dla ustawodawcy.


Opłata konferencyjna:

szczegóły wkrótce na stronie internetowej

Organizatorzy konferencji:

Katedra Publicznego Prawa GospodarczegoKoło Naukowe Publicznego Prawa Gospodarczego UMK w ToruniuKoordynator główny: Anna Arbszajtys (Prezes KNPPG UMK)
e-mail: konferencja.pag@gmail.com


knppg.umk@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Prawo i Administracja

Słowa kluczowe:

gospodarka, państwo, przedsiębiorstwo, energetyka, rozwój, przedsiębiorca, transport, przetarg, umk, zamówienia publiczne, konsument, budownictwo, konkurencja, administracja, zmiany, prawo, gospodarcze, wpia, partnerstwo publiczno - prywatne, publiczne, koncesja, zezwolenia, zgody, interes, swoboda działalności gospodarczej

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://www.panstwoagospodarka.umk.pl/konferencja/

Aktualizacja:  2017-10-01