Konferencje naukowe 2017/2018

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Partycypacja pracowników w zarządzaniu i własności. Zasady, praktyka, trudności i rozwój”


-
Aula Główna Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej
Warszawa, Siedmiogrodzka 3a (zobacz na mapie)

 Władze Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej mają zaszczyt zaprosić na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Partycypacja pracowników w zarządzaniu i własności. Zasady, praktyka, trudności i rozwój”, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2017 r., o godz. 10.00 w Auli Głównej Uczelni w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 3A.

Cele konferencji

Celem konferencji jest:

 • przedstawienie i pogłębienie wiedzy oraz świadomości pracowników, działaczy związkowych i pracodawców w zakresie partycypacji pracowników w zarządzaniu i własności oraz nadanie impulsu do szerokiego wdrażania zasad i rozwiązań partycypacji pracowniczej,

 • przybliżenie koncepcji akcjonariatu pracowniczego i partycypacji pracowników w zarządzaniu oraz zasad solidarności społecznej i demokracji gospodarczej.

Natomiast celem utylitarnym konferencji jest integracja i wymiana doświadczeń środowisk opowiadających się za partycypacją pracowniczą w Polsce, ale także międzynarodowych środowisk naukowych.  

            Proponowane obszary tematyczne

 1. Formy partycypacji pracowniczej w zarządzaniu i efekty realizacyjne.

 2. Formy partycypacji pracowniczej we własności i efekty realizacyjne.

 3. Korzyści z partycypacji pracowniczej dla państwa, przedsiębiorstw i instytucji.

 4. Partycypacja pracownicza jako szansa dla związków zawodowych.

 5. Zalecenia Unii Europejskiej dotyczące partycypacji pracowniczej i stanowisko polskich władz w tym zakresie.

 6. Trudności i bariery w realizacji i upowszechnieniu w Polsce zasad partycypacji w okresie transformacji ustrojowej i czasach współczesnych.

 7. Rozwój partycypacji pracowniczej w innych krajach w tym na Zachodzie i w Stanach Zjednoczonych.

 8. Zarząd właścicielski a załogi pracownicze – stosunki wzajemne wczoraj, dziś i jutro.

 9. Stan świadomości i zainteresowania pracowników w Polsce różnymi formami partycypacji we własności i zarządzaniu.

 10. Partycypacja pracownicza a solidarność społeczna i zaangażowanie obywatelskie.

   

Mamy nadzieję, że zaproponowana problematyka oraz formuła konferencji, oparta na wymianie doświadczeń praktyków oraz osiągnięć środowiska akademickiego będą okazją do wypracowania propozycji rozwiązań, które bezpośrednio przełożą się na działania w obszarze zastosowania praktycznego w dziedzinie partycypacji pracowników w zarządzaniu i własności.

Kontakt

Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa 01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 3A

Tel.: +48 22 862 32 24; e-mail: sekretariat@wsz-sw.edu.pl

prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka, tel. +48 603 425 568

Ważne terminy

 • 10.11.2017 r. – termin zgłoszenia udziału w konferencji i propozycji referatu zgodnego z tematyką konferencji

 • 15.11.2017 r. – termin przesłania informacji o akceptacji zgłoszonych prac.

 • 15.11.2017 r. – termin dokonania opłaty za publikację.

 • 31.12.2017 r. – termin nadsyłania pełnych tekstów referatów.

Artykuły, po pozytywnej opinii recenzentów, zostaną opublikowane jako rozdział w monografii pokonferencyjnej wydanej przez Oficynę Wydawniczą Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej.

Opłata za konferencję

Pobierana jest w wysokości 250 zł. wyłącznie od autorów referatów przyjętych do publikacji.

Język konferencji

angielski, czeski, polski, ukraiński, rosyjski.

Wstępny plan konferencji

25.11.2017 r. (sobota)

 

  9.00 – 10.00

Rejestracja uczestników konferencji

10.00 – 10.20

Wystąpienie Rektora Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej
– dr. inż. Waldemara Gajdy

10.20 – 10.40

Wystąpienie prof. zw. dr. hab. Włodzimierz Bojarskiego

10.40 – 12.00

Panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości  

12.00 – 12.20

Przerwa kawowa

12.20 – 14.20

Wystąpienia plenarne   

14.20 – 14.40

Przerwa kawowa

14.40 – 16.40

Wystąpienia plenarne

16.40 – 17.00

Wystąpienie Rektora Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej
– dr. inż. Waldemara Gajdy podsumowanie i zakończenie konferencji


Organizatorzy konferencji:

Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa


sekretariat@wsz-sw.edu.pl

Dyscypliny naukowe:

Ekonomia, Organizacja i Zarządznie

Słowa kluczowe:

zarządzanie, partycypacja pracownicza, akcjonariat pracowniczy, solidarność społeczna, demokracja gospodarcza

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://www.wsz-sw.edu.pl

Aktualizacja:  2017-10-03