Konferencje naukowe 2017

 

MAŁA WIELKA NAUKA: Pasja Wiedza Nauka


-
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej
Łódź, ul. Wólczańska 213 (zobacz na mapie)

Samorząd Doktorantów Politechniki Łódzkiej wraz z Fundacją Promovendi serdecznie
zapraszają Studentów, Doktorantów i Młodych Naukowców do udziału w Konferencji
MAŁA WIELKA NAUKA: Pasja Wiedza Nauka, która odbędzie się

w dniach 1-2 grudnia na Politechnice Łódzkiej.

W ramach Konferencji uczestnicy mogą opublikować abstrakt swojego wystąpienie w książce abstraktów z nadanym numerem ISBN
oraz artykuł pokonferencyjny w monografii z numerem ISBN (5 pkt MNiSW).

Autorzy artykułów o tematyce:

    Innowacje w gospodarce niskoemisyjnej, w tym energetyce odnawialnej, budownictwie energooszczędnym, zrównoważonym transporcie;
    Sieci innowacyjne, w tym klastry i platformy technologiczne;
    Innowacje w sektorze usług, np. turystyce, medycynie;
    Transfer technologii;
    Innowacje społeczne.

Mają również możliwość opublikowania artykułu w czasopiśmie Acta Innovations (prace zostaną zakwalifikowane do druku przez redaktorów czasopisma na podstawie rozdziałów przesłanych przez autorów zgodnych z formatką dla Konferencji WIELKA MAŁA NAUKA).

Opłata konferencyjna: 180zł
Wystąpienie dodatkowe: 49zł

Rejestracja do 15.10.2017 r. pod adresem https://goo.gl/forms/LvAiGAMe57fXjt5B3
Nadsyłanie abstraktów do 18.10.2017 r.
Nadsyłanie tekstów do monografii do 31.10.2017 r.
Opłata konferencyjna do 31.10.2017 r.


Opłata konferencyjna:

Opłata konferencyjna: 180zł Wystąpienie dodatkowe: 49zł

Organizatorzy konferencji:

Samorząd Doktorantów Politechniki Łódzkiej,Fundacja Promovendi


fundacja@promovendi.pl

Dyscypliny naukowe:

Bibliotekoznawstwo, Filozofia, Historia i Archeologia, Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Sztuki piękne, Religioznawstwo, Teologia, Ekonomia, Finanse, Organizacja i Zarządznie, Media i Komunikowanie, Nauki wojskowe, Pedagogika, Psychologia, Politologia, Prawo i Administracja, Socjologia, Astronomia, Biologia, Fizyka, Matematyka, Informatyka Teoretyczna, Geografia i Oceanologia, Ekologia i Ochrona Przyrody

Słowa kluczowe:

dla doktorantów, dla studentów, dla młodych naukowców

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://www.promovendi.pl/mwn2017/

Aktualizacja:  2017-10-09 13:12:00