Konferencje naukowe 2017/2018

 

Poetyka i antropologia przekazów perswazyjnych – cz. II: perswazja niewerbalna


-
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Humanistycznych
Warszawa, ul. Dewajtis 5 (zobacz na mapie)

Wywodząca się ze starożytnej retoryki kategoria perswazji jest współcześnie powszechnie stosowana w badaniach nad reklamą, językiem mediów, polityką, homiletyką etc. Ściśle związana z manipulacją, a równocześnie mająca ogólniejszy charakter, perswazja da się postrzegać jako pojęcie opisujące podstawowe strategie organizujące życie społeczne, komunikację medialną. Na tle publikacji poświęconych wspomnianym wyżej dziedzinom liczba prac dotyczących perswazyjności artystycznych tekstów kultury wydaje się niewielka, co skłania do refleksji i otwarcia nowych perspektyw badawczych – zarówno na płaszczyźnie teoretycznej, jak i w obszarze analizy oraz interpretacji artefaktów kulturowych. Zapraszamy do naukowej eksploracji wskazanego obszaru problemowego.

W drugiej części konferencji Poetyka i antropologia przekazów perswazyjnych pragniemy skoncentrować się na refleksji dotyczącej komunikacji niewerbalnej, a zatem sposobów, dzięki którym może dochodzić do uruchomienia mechanizmów nakłaniania przy użyciu innych środków wyrazu niż słowo. Zachęcamy w szczególny sposób do namysłu nad znaczeniem tego rodzaju chwytów czy strategii w obrębie tekstów kultury artystycznej, reprezentujących m.in. takie dziedziny jak teatr, film, sztuki plastyczne, muzyka. 


Opłata konferencyjna:

200 zł

Organizatorzy konferencji:

ZAKŁAD POETYKI INTERSEMIOTYCZNEJ I KOMPARATYSTYKI MEDIÓW (IFKiK) oraz REDAKCJA CZASOPISMA NAUKOWEGO „ZAŁACZNIK KULTUROZNAWCZY”


zalacznikkulturoznawczy@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Kulturoznawstwo

Słowa kluczowe:

antropologia, poetyka, perswazja, komunikacja niewerbalna

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Aktualizacja:  2017-10-11 08:57:08