Konferencje naukowe 2017/2018

 

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Teoria i praktyka.


-
Centrum Konferencyjne Terminal Hotel
Wrocław, ul. Rakietowa 33 (zobacz na mapie)

Tematyka konferencji obejmuje szeroki obszar bezpieczeństwa antyterrorystycznego budynków użyteczności publicznej. Atutem konferencji jest możliwość spotkania ekspertów ze świata nauki i instytucji bezpieczeństwa narodowego z gronem przedstawicieli prywatnego sektora bezpieczeństwa  i zarządzających bezpieczeństwem w poszczególnych kategoriach obiektów.

Uczestnicy wydarzenia, oprócz obrad plenarnych, będą mieli możliwość wymiany poglądów podczas  paneli dyskusyjnych, prezentacji sprzętu i wyposażenia specjalistycznego oraz w czasie uroczystej kolacji z oprawą muzyczną.

Udział w konferencji potwierdzili przedstawiciele wiodących ośrodków naukowych oraz reprezentanci służb i instytucji działających w obszarze bezpieczeństwa antyterrorystycznego.

 Konferencja obejmuje następujące, podstawowe obszary tematyczne:

- stopień zagrożenia zamachami w obiektach użyteczności publicznej

- służby specjalne w zapobieganiu zamachom

- działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne

- plany ochrony i załączniki antyterrorystyczne

- zarządzanie bezpieczeństwem w budynkach użyteczności publicznej


Organizatorzy konferencji:

Zakład Socjologii Edukacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu WrocławskiegoKatedra Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa NarodowegoFirma doradczo - szkoleniowa Safety Project


konferencja@safetyproject.pl

Dyscypliny naukowe:

Nauki wojskowe

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo antyterrorystyczne, budynki użyteczności publicznej

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://www.socjologia.uni.wroc.pl/Wydarzenia/AT

Aktualizacja:  2017-10-15 08:46:51