Konferencje naukowe 2017

 

Granice ingerencji w intymność człowieka. PRAWO. FILOZOFIA. MEDYCYNA.


-
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12 90-232 Łódź (zobacz na mapie)

Celem konferencji jest przybliżenie problematyki związanej z rozdziałem XXV kodeksu karnego w szerszym niż tylko prawo kontekście. Dlatego też  do wzięcia udziału w konferencji zachęcamy nie tylko prawników, ale także między innymi filozofów, lekarzy, socjologów, psychologów i historyków, którzy chcieliby przedstawić refleksję na temat przestępstw seksualnych z innej niż prawo perspektywy.

 Po konferencji mamy zamiar wydać publikację złożoną z artykułów autorstwa naszych prelegentów w Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica.

Proponowane zagadnienia to między innymi:

  • Organizacje pozarządowe i praktyka przeciwdziałania przestępczości seksualnej.

  • Wolność jednostki, a ingerencja państwa.

  • Wolność seksualna w perspektywie prawa krajowego i międzynarodowego.

  • Jak traktować sprawców czynów pedofilskich i kazirodczych?

  • Problem resocjalizacji sprawców przestępstw seksualnych.

Abstrakty wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy przesyłać na adres skntfsp@wpia.uni.lodz.pl do dnia 7 listopada. Długość abstraktu to maksymalnie 1 strona A4, zaś planowana długość  wystąpienia to 15-20 minut.


Opłata konferencyjna:

Brak

Organizatorzy konferencji:

Studenckie Koło Naukowe Teorii, Filozofii i Socjologii Prawa UŁKoło Naukowego Prawa Karnego Materialnego UŁ
Studenckie Koło Kryminalistyków UŁ
Koło Naukowe Historii Prawa UŁ
Przy współpracy z kolami naukowymi  z Wydziału Filozoficzno-Historycznego i Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ.


skntfsp@wpia.uni.lodz.pl

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Psychologia, Prawo i Administracja, Biologia Medyczna, Medycyna Wieku Rozwojowego

Słowa kluczowe:

seksualność, państwo, teoria, wolność, ginekologia, psychiatria, prawo karne, przestępstwa seksualne, kryminalistyka, medycyna, jednostka, prawo, doktryny, filozofia, historia, psychologia, intymność

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu: