Konferencje naukowe 2017

 

Edukacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju na terenach wiejskich


-
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi AULA A3
Łódź, ul. Kilińskiego 98 (zobacz na mapie)

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, partner projektu RURAL DEAR AGENDA, zaprasza 22 listopada 2017 r. do udziału w Międzynarodowej Konferencji poświęconej

Edukacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju na terenach wiejskich

Projekt RURAL DEAR AGENDA, trwający od niemal 3 lat miał na celu promowanie idei edukacji o Zrównoważonym Rozwoju i znaczeniu MILENIJNYCH CELÓW ROZWOJU wśród mieszkańców wsi i miasteczek, w których to miejscach edukacja ta wydaje się mniej obecna niż w dużych miastach.

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy przedstawicieli władz lokalnych województwa łódzkiego, kadrę naukową i dydaktyczną łódzkich uczelni, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz zrównoważonego rozwoju, nauczycieli i trenerów zajmujący się szeroko pojętą edukacją obywatelską. Międzynarodowy charakter konferencji zapewnią osoby pracujące w projekcie RURAL DEAR AGENDA z pięciu, obok Polski,  krajów partnerskich - Hiszpanii, Włoch, Cypru, Malty i Bułgarii.  

Data: 22 listopada 2017 r. , godz. 10.00-15.00

Miejsce: siedziba Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, ul. Kilińskiego 98.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji,  prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO i odesłanie go na adres:

Joanna Szczecińska jszczecinska@spoleczna.pl

Monika Błażewicz-Kurzawa mkurzawa@spoleczna.pl

Lub kontakt z Działem Współpracy z Zagranicą, Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Tel: 42/632 04 80  lub  42/664 66 68

 

Udział w Konferencji jest bezpłatny, koszty podróży pokrywa uczestnik

 


Opłata konferencyjna:

bezpłatna

Organizatorzy konferencji:

Dział Współpracy z Zagranicą, Społecznej Akademii Nauk w Łodzi


Dyscypliny naukowe:

Ekonomia, Pedagogika, Socjologia

Słowa kluczowe:

zrównoważony rozwój, rozwój regionów, cele milenijne, aktywne obywatelstwo, tereny wiejskie

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu: