Konferencje naukowe 2017/2018

 

Bezpieczeństwo informacyjne w obszarze cyberprzestrzeni


-
Audytorium Akademii Marynarki Wojennej
Gdynia, Śmidowicza 69 (zobacz na mapie)

Celem konferencji jest prezentacja obecnego stanu badań oraz globalnych trendów w zakresie rozwoju potencjału Globalnej Sieci jako platformy technologicznej, zagadnień związanych z powstawaniem nowych  paradygmatów
w wykorzystaniu cyberprzestrzeni, aktualnych koncepcji, a także proponowanych zmian w zakresie wykorzystania narzędzi pozwalających na optymalizację szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa oraz zarządzania informacją w cyberprzestrzeni, ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych zarówno przez struktury państwowe jak i sektor prywatny, których celem jest  zwiększenie efektywności walki z cyberzagrożeniami  w poszczególnych sektorach gospodarki, instytucjach państwowych, a także cyberobrona i cyberochrona użytkowników przestrzeni cybernetycznej.

Obszarami, którym konferencja poświęca szczególna uwagę jest bezpieczeństwo sieciowe, bezpieczeństwo danych i informacji, projektowanie systemów zarządzania i ochrony informacji obejmujących: zasoby niejawne, tajemnice ustawowo chronione oraz dane osobowe, a także koncepcja organizacji bezpiecznego dostępu do informacji publicznej w kontekście wyzwań transformacji cyfrowej.

Konferencja będzie miejscem zdobycia praktycznej wiedzy, spotkania najlepszych ekspertów, wymiany poglądów oraz poznania nowych wytycznych związanych z cyberbezpieczeństwem. Nasze spotkanie, ma za zadanie ułatwić dyskusję oraz umożliwić wymianę doświadczeń, zaprezentowanie procedur oraz dobrych praktyk wykorzystywanych w toku implementacji Systemów Zarzadzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), a także indykację skutecznych rozwiązań prawnych i organizacyjnych wraz z metodologią stosowania technicznych zabezpieczeń wykorzystywanych do ochrony zarówno jawnych jak i niejawnych zasobów informacyjnych wraz z systemami teleinformatycznymi wykorzystywanymi do ich przetwarzania. Ponadto, konferencja ma na celu poprawę świadomości uczestników w zakresie zagrożeń, jakie niesie ze sobą powszechna cyfryzacja,
a także wskazanie zasad  bezpiecznego podejścia w biznesie oraz relacjach społecznych.

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy najlepszych ekspertów, firmy oraz instytucje zajmujące się m.in. tworzeniem oprogramowania, ochroną danych, zabezpieczeniem systemów teleinformatycznych oraz informatyką śledczą.

Uczestnicy wydarzenia zyskują niepowtarzalną okazję do skorzystania
z unikalnej wiedzy eksperckiej z zakresu szans, wyzwań oraz zagrożeń wynikających
z korzystania z sieci, systemów i urządzeń przenośnych, a także możliwość poznania najnowszych trendów, narzędzi oraz współcześnie stosowanych technik socjotechnicznych wykorzystywanych przez cyberprzestępców.

 


Opłata konferencyjna:

300

Organizatorzy konferencji:

Akademia Marynarki Wojennej


cybersecurity@amw.gdynia.pl

Dyscypliny naukowe:

Technologie Informacyjne (IT)

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo informacji, ABI, dane osobowe, cyberebezpieczeństwo

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://cybersec.amw.gdynia.pl/

Aktualizacja:  2017-10-27 12:27:25