Konferencje naukowe 2017/2018

 

DOKTORZY I DOKTORANCI - PREZENTACJA TEMATYKI BADAWCZEJ LUB PRZEGLĄDOWEJ Konferencja Interdyscyplinarna ( wszystkie dziedziny naukowe)


-
Hotel focus Szczecin
Szczecin, małopolska 23 (zobacz na mapie)

W zakres opłaty konferencyjnej wchodzi:

  • wystąpienie z referatem, posterem,
  • wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji za wygłoszenie referatu
  • wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji za zaprezentowanie posteru
  • wydanie certyfikatu za najlepszy referat/poster
  • certyfikat szkoleniowy
  • przerwy kawowe z przekąskami i uroczysty obiad
  • materiały konferencyjne
  • publikacja artykułu

Opłata konferencyjna:

298

Organizatorzy konferencji:

Intellect Leokadia Hanasul. Zakrzewska 23
42-151 Waleńczów


biuro@4intellect.com

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Ekonomia, Finanse, Organizacja i Zarządznie, Psychologia, Socjologia, Ekologia i Ochrona Przyrody, Pielęgniarstwo, Architektura i Urbanistyka, Budowa i Eksploatacja Maszyn, Budownictwo, Energetyka, Górnictwo i geologia inż., Inżynieria produkcji, Rolnictwo i leśnictwo, Technologie Informacyjne (IT), Transport, Zdrowie Publiczne

Słowa kluczowe:

konferencja interdyscyplinarna, wszystkie nauki

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://www.4intellect.com

Aktualizacja:  2017-12-27