Konferencje naukowe 2017

 

USA - dyplomacja, polityka zagraniczna, prawo międzynarodowe


-
Wydział Prawa i Administracji
Poznań, Al. Niepodległości 53 (zobacz na mapie)

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Stany Zjednoczone a dyplomacja, polityka zagraniczna i prawo międzynarodowe"

Koło Naukowe Prawa Amerykańskiego "The American Law Society” wraz z Kołem Naukowym Prawa Międzynarodowego "Inter Gentes" działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Stany Zjednoczone a dyplomacja, polityka zagraniczna i prawo międzynarodowe", która odbędzie się 22 listopada 2017 r.

Tematyka konferencji obejmować będzie zagadnienia odnoszące do polityki zagranicznej USA, jej historyczno-społecznych uwarunkowań oraz współpracy z innymi państwami na arenie międzynarodowej. Dowiemy się o roli prawa w polityce zagranicznej oraz jakie osoby w państwie mają na nią realny wpływ. Poruszymy zagadnienia związane z dyplomacją - rolą, jaką pełni a także czynnikami jej rozwoju w europejskiej oraz amerykańskiej kulturze. 

Jest to doskonała okazja nie tylko do popularyzacji prawa amerykańskiego w kręgach akademickich, ale również możliwość polemiki pomiędzy prelegentami, studentami oraz uczestnikami nie związanymi ze środowiskiem akademickim, a zainteresowanymi tematem konferencji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji doktorantów i studentów, którzy chcieliby uzupełnić, poszerzyć i podzielić się zdobytą do tej pory wiedzą. 

Proponujemy następujące konteksty prezentacji:
- Społeczno-historyczne uwarunkowania polityki zagranicznej USA
- Działania militarne USA a prawo międzynarodowe
- USA w stosunkach dyplomatycznych z innymi państwami
- USA w organizacjach międzynarodowych – militarnych i niemilitarnych (NATO, ONZ, NAFTA, itd.)
- Dyplomacja a faktyczne działania na arenie międzynarodowej
- USA a międzynarodowa polityka handlowa (w tym przedmiotowe kazusy Sądu Najwyższego)
- USA a General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)
- USA a międzynarodowa polityka finansowa (International Monetary Fund, World Bank, itd.) 
- USA i handel bronią a polityka zagraniczna i prawo międzynarodowe 
- "Miękkie" aspekty amerykańskiej polityki zagranicznej
- Poszczególne role w państwie związane ze stosunkami międzynarodowymi i polityką zagraniczną (prezydent, sekretarz stanu, itd.) i ich znaczenie
- Ekonomiczne aspekty międzynarodowej polityki gospodarczej USA
- Rola dyplomacji USA w dobie współczesnych konfliktów
- Rozwój amerykańskiej dyplomacji w ujęciu historycznym
- Dyplomacja, jako nieodłączny element polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych - współczesny protokół dyplomatyczny


UDZIAŁ CZYNNY I BIERNY – INFORMACJE
Opłata za uczestnictwo czynne: 100 zł 
Uczestnictwo bierne jest darmowe i nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

Uwaga: Opłaty nie będą zwracane w razie rezygnacji.
Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o przesłanie abstraktu wraz z bibliografią na adres e-mail: diplomacypolicylawusa@gmail.com oraz wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego znajdującego się pod poniższym linkiem: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIWge0x5T6S6AqyIQnS3-e5Nv25yDAfjY0Gm6DkTeFIQp1mA/viewform

do dnia 10 listopada 2017 r.

Wyniki wyboru zakwalifikowanych referatów do 12.11.2017 r. 
Opłatę konferencyjną prosimy uiścić do 15.11.2017 r. na nr konta: (podamy wkrótce) 
W tytule prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz nazwy konferencji. 

WYMOGI DOTYCZĄCE ABSTRAKTU

Długość tekstu powinna wynosić co najmniej 250-300 słów. Tekst powinien być zredagowany wg następujących zasad:
- czcionka: Times New Roman, rozmiar 12;
- zwroty obcojęzyczne pisane kursywą;
- interlinia: 1,5;
- marginesy standardowe (górne, dolne, lewe i prawe: 2,5 cm);
- wyjustowany.

Tekst należy zapisać w formacie programu Microsoft Word (rozszerzenie .doc/.docx) lub PDF.

* Do tekstu należy dołączyć bibliografię *
* Na abstrakcie (u góry strony) należy również umieścić imię, nazwisko oraz afiliację Autora *

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.

ABSTRAKTY NIESPEŁNIAJĄCE POWYŻSZYCH WYMOGÓW BĘDĄ ODRZUCANE W RAMACH WSTĘPNEJ WERYFIKACJI FORMALNEJ. 

W razie pytań prosimy o kontakt drogą mailową: diplomacypolicylawusa@gmail.com
lub poprzez wiadomość prywatną skierowaną do Koła Naukowego Prawa Amerykańskiego „The American Law Society”.


Opłata konferencyjna:

100 zł

Organizatorzy konferencji:

Koło Naukowe Prawa Amerykańskiego "The American Law Society” oraz Koło  Naukowe Prawa Międzynarodowego "Inter Gentes" 


Dyscypliny naukowe:

Politologia, Prawo i Administracja

Słowa kluczowe:

prawo międzynarodowe, USA, dyplomacja, polityka zagraniczna, konferencja ogólnopolska

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu: