Konferencje naukowe 2018

 

Ocenianie szkolne "na cenzurowanym". Czynności wartościowania i oceniania w procesie kształcenia humanistycznego


-
Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Lublin, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a (zobacz na mapie)

Zakład Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych UMCS

 

ma zaszczyt zaprosić na ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję naukową

 

Ocenianie szkolne „na cenzurowanym”. Czynności wartościowania i oceniania w procesie kształcenia humanistycznego

  

Konferencja odbędzie się w dniach 27-28 września 2018 roku w Lublinie

 

Organizatorzy mają nadzieję, że planowane wydarzenie stanie się okazją do ważnych dyskusji interdyscyplinarnych w obszarze refleksji nad systemem oceniania w kształceniu humanistycznym.

 

Proponowane przez nas kręgi tematyczne dotyczą następujących problemów:

 • ocenianie w dyskursie naukowym i w badaniach interdyscyplinarnych,
 • istota, cele, aspekty, konteksty, systemy/modele, narzędzia, funkcje sprawdzania i oceniania osiągnięć w edukacji,
 • innowacje w ocenianiu,
 • wpływ oceniania na proces kształcenia i jego uczestników,
 • sztuka wartościowania i oceniania w kształceniu nauczycieli,
 • emocje w procesie oceniania,
 • wyznaczniki i konsekwencje „dobrego” i „wadliwego” oceniania,     
 • trudności w ocenianiu osiągnięć edukacyjnych,
 • ocenianie w teorii i praktyce edukacyjnej,
 • ukryty program oceniania,
 • wewnątrzszkolne i zewnątrzszkolne systemy oceniania – formuła, zasady, funkcjonalność itd.,
 • stare i nowe formuły egzaminowania na wszystkich etapach kształcenia – refleksja nad efektywnością i trafnością rozwiązań,
 • wpływ oceniania na samorozwój ucznia,
 • ocenianie wypowiedzi pisemnych i ustnych oraz innych form aktywności,
 • samoocena w teorii i praktyce dydaktycznej, 
 • ocenianie w szkole wyższej.

 

Zależy nam, aby w dyskusję nad tymi problemami włączyli się reprezentujący różnorodne obszary badawcze dydaktycy, glottodydaktycy, pedagodzy, psycholodzy oraz nauczyciele.

Koszt konferencji wynosi 400 zł i obejmuje wyżywienie oraz druk monografii. Organizatorzy nie zapewniają noclegów. Po nadesłaniu zgłoszeń prześlemy nasze propozycje zakwaterowania w dogodnie usytuowanych hotelach.

 

Abstrakty prosimy nadsyłać do 31 marca 2018 r.  poprzez formularz zgłoszeniowy 

https://drive.google.com/open?id=1lmqtqMVncIrG8hC-Jsm6Ji38oZkpobKgEs6GdmVeBzY

Zapraszamy do udziału w proponowanym spotkaniu naukowym z nadzieją na ciekawe i owocne obrady.

 

 

                                                                Z  wyrazami szacunku

Organizatorzy konferencji: 

prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska

dr hab. Małgorzata Latoch-Zielińska, prof. UMCS

dr hab. Iwona Morawska, prof. UMCS

dr hab. Leszek Tymiakin, prof. UMCS

dr Beata Jarosz 

 

 Sekretarze konferencji:        

mgr Izabela Puchala

mgr Małgorzata Mac

                                                              Serdecznie zapraszamy!


Opłata konferencyjna:

400 zł

Organizatorzy konferencji:

Zakład Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych UMCS


konferencja_ocenianie@wp.pl

Dyscypliny naukowe:

Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Pedagogika, Psychologia

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Aktualizacja:  2018-03-01