Konferencje naukowe 2017

 

Psyche i soma w zwierciadle szkolnej rzeczywistości czyli o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży z perspektywy szkoły, pomocy psychologicznej oraz opieki zdrowotnej


-
Sala Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach
Katowice, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Jagiellońska 25 (zobacz na mapie)

Celem konferencji jest przybliżenie złożonej tematyki wpływu przeżywanych przez dzieci i młodzież emocji na ich stan zdrowia, proces edukacji i funkcjonowanie społeczne. Podczas konferencji chcemy się pochylić nad zagadnieniami zdrowia psychicznego uczniów z perspektywy szkoły, ochrony zdrowia, pomocy psychologicznej oraz środowiskowej. Jesteśmy przekonani, że udział w konferencji będzie zapoczątkowaniem innego spojrzenia na trudności uczniów, wpłynie na zmianę myślenia na temat możliwości oddziaływań wychowawczych, dydaktycznych i terapeutycznych, zintegruje środowisko nauczycieli i specjalistów wokół zagadnienia zdrowia psychicznego dzieci imłodzieży.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji zobowiązane są do zgłoszenia się poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie http://www.poradnia.mikolowski.pl/zapisy


Opłata konferencyjna:

bezpłatna

Organizatorzy konferencji:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie


mlipiakppp@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Pedagogika, Psychologia

Słowa kluczowe:

trudny uczeń, zaburzenia psychosomatyczne, somatyzacje, zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://www.poradnia.mikolowski.pl/zapisy

Aktualizacja:  2017-11-06 16:16:53