Konferencje naukowe 2017

 

Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w gospodarce odpadami komunalnymi zgodnie z planem gospodarki odpadami dla województwa śląskiego


-
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Katowice, ul. Kossutha 6 (zobacz na mapie)

Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022 został uchwalony 24 kwietnia 2017 roku przez Sejmik Województwa Śląskiego. Plan inwestycyjny wskazuje niezbędne inwestycje w gospodarce odpadami komunalnymi, które gwarantować mają funkcjonowanie nowoczesnego systemu, spełniającego wymogi wskazane w krajowym planie. Dzięki budowie i modernizacji szeregu instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w województwie śląskim możliwa będzie realizacja celów przyjętych w Planie, a wynikających z prawa polskiego i unijnego.

Na seminarium przedstawione zostaną głównie założenia do Planu inwestycyjnego, a także najważniejsze inwestycje zaplanowane do realizacji w najbliższych latach. Omówione zostaną przykłady zarówno systemów zbierania odpadów w PSZOK, przykłady rozwiązań instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, zapewniających spełnienie najważniejszych standardów.

 


Opłata konferencyjna:

0 PLN

Organizatorzy konferencji:

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych


promocja@ietu.pl

Dyscypliny naukowe:

Ekologia i Ochrona Przyrody

Słowa kluczowe:

ochrona środowiska, gospodarka odpadami, województwo śląskie, plan gospodarki odpadami, zagospodarowanie odpadów

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  https://ietu.pl/zapraszamy-na-seminarium-ietu-24-11-2017-2/

Aktualizacja:  2017-11-09 14:49:18