Konferencje naukowe 2018

 

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Finanse Samorządu Terytorialnego w Polsce - Finansowe i prawne problemy optymalizacji dochodów i wydatków


-
KOZIENICKI DOM KULTURY im. Bogusława Klimczuka
Kozienice, ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice (zobacz na mapie)

Ogólnopolska Konferencja Finanse JST stała się rozpoznawalnym wydarzeniem o charakterze naukowym, odwiedzanym przez przedstawicieli świata nauki oraz
sektora samorządu terytorialnego. Liczymy, iż idea Konferencji, jako platformy wymiany poglądów naukowych i doświadczeń praktycznych będzie nadal
dynamicznie rozwijana, a wywoływane w trakcie obrad dyskusje będą przyczyniały się do systematycznego usprawniania dotychczasowych i odkrywania nowych
rozwiązań, w takich dziedzinach wiedzy, jak finanse i prawo w sektorze samorządu terytorialnego. Tematyka najbliższej Konferencji obejmuje szeroki zakres zagadnień, dotyczących finansowych i prawnych problemów optymalizacji dochodów i wydatków samorządu terytorialnego.
Serdecznie zapraszamy,
dr hab. Iwona Kowalska, prof. SGGW
dr Piotr Możyłowski
dr Tomasz Śmietanka

Zakres tematyczny konferencji
1) Formy organizacyjne i finansowe zadań samorządu terytorialnego – potencjał i bariery
2) Ekonomiczne i społeczne problemy trwałego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego
3) Finansowanie rozwoju i obsługa bankowa zadań samorządu terytorialnego
4) Systemem podatków i opłat lokalnych – stan i kierunki możliwych zmian
5) Finansowanie i organizacja usług komunalnych

6) Optymalizacja dochodów i ryzyko w organizacjach samorządu terytorialnego
7) Istota samorządności – szanse i bariery uwarunkowań finansowo – prawnych
funkcjonowania JST – debata praktyków
8) Kierunki kształcenia w naukach ekonomicznych i prawnych – stan i ewolucja zakresu dyscyplin – panel studencki


Opłata konferencyjna:

Koszt uczestnictwa w Konferencji wraz z publikacją wynosi 600 zł

Organizatorzy konferencji:

Fundacja Przedsiębiorczości i Rynku Pracy
Burmistrz Gminy Kozienice
Katedra Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieDr hab. Iwona Kowalska prof. SGGW – Przewodnicząca
e-mail: iwona_kowalska@sggw.pl
Tel. +48 602150971
Dr Piotr Możyłowski - Wiceprzewodniczący
Tel. +48 608591829
e-mail: finansejst2018@gmail.com
Dr Piotr Chojnacki – Sekretarz naukowy
Tel. +48 600161066
pchojnacki@wsh.pl


finansejst2018@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Finanse, Organizacja i Zarządznie, Prawo i Administracja

Słowa kluczowe:

samorząd terytorialny, finanse, podatki lokalne, usługi komunalne, dochody jst, wydatki jst, organizacja jst, zadania samorządu terytorialnego

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu: