Konferencje naukowe 2018

 

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kultura czytelnicza młodego pokolenia"


-
Uniwersytet Łódzki - Wydział Filologiczny
Łódź, ul. Pomorska 171/173 (zobacz na mapie)

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym międzynarodowym spotkaniu badaczy i praktyków, forum wymiany myśli, na którym prezentowany jest aktualny stan badań kultury czytelniczej dzieci i młodzieży oraz dobre praktyki w zakresie jej krzewienia.

V edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kultura czytelnicza młodego pokolenia” zaplanowana została na 24-25 września 2018 roku w Łodzi, jej organizatorami są Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego, Muzeum Miasta Łodzi, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Szczegółowe cele konferencji:
◦◦ przegląd i ocena stanu badań kultury czytelniczej dzieci i młodzieży na początku XXI w.
◦◦ przegląd i ocena stanu badań dotyczących wpływu mediów na kształtowanie kultury czytelniczej młodego pokolenia
◦◦ dyskusja nad konkurencyjnością mediów wobec książki
◦◦ analiza uwarunkowań towarzyszących kontaktowi dzieci i młodzieży z książką i mediami
◦◦ diagnoza stanu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży na początku XXI w.
◦◦ wymiana doświadczeń w zakresie praktycznego wykorzystywania nowoczesnych technologii oraz form i metod pracy z dziećmi i młodzieżą
◦◦ przegląd współczesnych technologii pod kątem możliwości ich wykorzystania do rozbudzania zainteresowań i zamiłowań czytelniczych
◦◦ przegląd praktyk bibliotek różnych typów w zakresie promocji książki i czytelnictwa
◦◦ przegląd działań bibliotek i mediów na rzecz inicjowania i rozwoju kultury czytelniczej dzieci niepełnosprawnych
◦◦ przegląd ofert bibliotek różnych typów na rzecz dzieci dyslektycznych i dysortograficznych
◦◦ przegląd aktualnego stanu i możliwości w zakresie aranżacji wnętrz bibliotecznych pod kątem wykorzystania do działań kulturalnych i oświatowych w środowisku dzieci i młodzieży
◦◦ przegląd pomysłów i doświadczeń środowiska bibliotekarzy w zakresie wykorzystania Internetu do rozbudzania zainteresowań czytelniczych
◦◦ przegląd współczesnych, pozytywnych praktyk środowiska rodzinnego w zakresie rozbudzania zamiłowań czytelniczych
◦◦ inspiracja środowiska naukowego do badań nad kulturą czytelniczą dzieci i młodzieży i możliwościami wykorzystania mediów do jej rozwoju


Opłata konferencyjna:

160 - 550 PLN

Organizatorzy konferencji:

Katedra Informatologii i Bibliologii UŁMuzeum Miasta ŁodziBiblioteka Uniwersytetu ŁódzkiegoStowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich


konfkbin@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Bibliotekoznawstwo, Historia i Archeologia, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Media i Komunikowanie, Pedagogika, Psychologia

Słowa kluczowe:

media, książka, młodzież, dzieci, biblioteki, łódź, czytelnictwo, kultura czytelnicza

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://www.konfkbin.uni.lodz.pl

Aktualizacja:  2017-11-14