Konferencje naukowe 2017/2018

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Wiedza Kluczem do Sukcesu"


-
Centrum Biznesowe Faktoria
Łódź, Dowborczyków 25 (zobacz na mapie)

Fundacja Promovendi ma zaszczyt zaprosić Państwa na II edycję Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wiedza Kluczem do Sukcesu”, która odbędzie się 20 stycznia 2018 r. w Centrum Biznesowym Faktoria mieszczącym się przy ul. Dowborczyków 25 w Łodzi.

Konferencja będzie miała charakter ogólnopolski i interdyscyplinarny, kierowana jest do młodych naukowców, zaczynając od studentów I i II stopnia studiów, poprzez doktorantów aż do osób, które uzyskały stopień doktora w ostatnich 3 latach.

Wiedza to nic innego, jak informacje zdobywane poprzez doświadczenie, wzajemną komunikację i wyciąganie wniosków. Nasza inicjatywa ma na celu stworzenie możliwości wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk naukowych przez przedstawicieli środowiska naukowego. Ponadto ma na celu podkreślenie istotnej roli młodych badaczy w rozwoju polskiej nauki.

W Konferencji możliwe będą dwa rodzaje uczestnictwa: bierne lub czynne, przy czym uczestnictwo czynny daje możliwość wyboru prezentacji ustnej lub formy posterowej. Przewidziane jest także wydanie Książki Abstraktów oraz Książki Artykułów konferencyjnych z nadanymi numerami ISBN.

Nad merytoryką Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wiedza Kluczem do Sukcesu” czuwać będzie Komitet Naukowy zrzeszający doktorów i samodzielnych pracowników naukowych z różnych polskich Uczelni oraz przedstawicieli przemysłu.

Zapraszamy serdecznie do udziału w Konferencji.

Rejestracja do 15 grudnia 2017 r. pod adresem https://goo.gl/forms/BMZtoOFwFhBYZehJ2

Opłata konferencyjna: od 199 zł (w cenie: materiały konferencyjne, obiad oraz poczęstunek podczas przerw w obradach).

Wysyłanie abstraktów do 20 grudnia 2017 r. za pośrednictwem formularza na stronie internetowej http://www.promovendi.pl/2017/11/14/klucz/

Wysyłanie artykułów konferencyjnych do 20 grudnia 2017 r.


Organizatorzy konferencji:

Fundacja Promovendi


fundacja@promovendi.pl

Dyscypliny naukowe:

Bibliotekoznawstwo, Filozofia, Historia i Archeologia, Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Sztuki piękne, Religioznawstwo, Teologia, Ekonomia, Finanse, Organizacja i Zarządznie, Media i Komunikowanie, Nauki wojskowe, Pedagogika, Psychologia, Politologia, Prawo i Administracja, Socjologia, Astronomia, Biologia, Fizyka, Matematyka, Informatyka Teoretyczna, Geografia i Oceanologia, Ekologia i Ochrona Przyrody, Geologia, Geofizyka i Geochemia, Biologia Medyczna, Medycyna Kliniczna Niezabiegowa, Medycyna Kliniczna Zabiegowa, Medycyna Wieku Rozwojowego, Pielęgniarstwo, Stomatologia, Farmacja, Kultura Fizyczna, Weterynaria, Architektura i Urbanistyka, Automatyka i Robotyka, Biotechnologia, Budowa i Eksploatacja Maszyn, Budownictwo, Elektronika, Elektrotechnika, Energetyka, Geodezja i Kartografia, Górnictwo i geologia inż., Inżynieria chemiczna, Inżynieria materiałowa, Inżynieria produkcji, Mechanika, Metalurgia, Rolnictwo i leśnictwo, Technologie Informacyjne (IT), Technologia żywnoći i żywienia, Telekomunikacja, Transport, Chemia, Zdrowie Publiczne

Słowa kluczowe:

interdyscyplinarność, dla doktorantów, dla studentów, dla młodych naukowców

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://www.promovendi.pl/

Aktualizacja:  2017-11-14 19:26:46