Konferencje naukowe 2018

 

Wokół terminologii: teoria, dydaktyka i praktyka


-
Instytut Filologii Romańskiej UWr.
Wrocław, pl. Bp. Nankiera 4 (zobacz na mapie)

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

I. Terminologia jako działalność naukowa: status badawczy terminologii w Polsce, nurty badań reprezentowane przez badaczy na polskich uczelniach, badania terminologiczne prowadzone w innych krajach jako możliwe źródło inspiracji dla polskiej terminologii, rozwój terminologii z różnych dziedzin nauki i obszarów życia codziennego: tendencje, wyzwania, problemy, historia, możliwe zastosowania wyników badań terminologicznych w Polsce, współpraca badaczy z instytucjami państwowymi i podmiotami gospodarczymi.
II. Terminologia w praktyce:miejsce terminologii na polskim rynku usług językowych, porównanie z rynkami obcojęzycznymi, projekty dotyczące konkretnych terminologii z różnych dziedzin nauki i techniki oraz z różnych obszarów naszego życia codziennego: opis założeń, realizacji projektu, napotkanych problemów, uzyskanych efektów, normalizacja terminologii stosowanych w różnych dziedzinach nauki i techniki: potrzeby, praktyka.
III. Terminologia w dydaktyce: miejsce i rola kształcenia terminologii w programach neofilologii i specjalizacji tłumaczeniowych, nauczanie terminologii w procesie kształcenia tłumaczy: możliwe zastosowania, wybór treści programowych, potrzeby dla przyszłych tłumaczy.

Językiem konferencji jest język polski.


Opłata konferencyjna:

400 zł

Organizatorzy konferencji:

dr Kaja Gostkowska, dr Anna Kuźnik, dr Daniel Słapek


Dyscypliny naukowe:

Językoznawstwo

Słowa kluczowe:

terminologia, przekład, język specjalistyczny, terminy

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Aktualizacja:  2017-11-14 23:09:17