Konferencje naukowe 2018

 

Georg Simmel. W setną rocznicę śmierci mistrza socjologii Konferencja naukowa 26.09.-27.09.2018


-
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, (Auditorium Maximum)
Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3. bl. 21 (zobacz na mapie)

Spuścizna naukowa Georga Simmla (1858-1918) jest jak bezkres oceanu: potężna to siła, gwałtowna, groźna, lecz zarazem piękna, głęboka i bezkresna. Zagadnienia, którymi Simmel zajmował się w ciągu swego krótkiego życia, tematy, które podejmował, dyscypliny i nauki, których granice stale przekraczał, dla współczesnych uczonych nauk humanistycznych i społecznych stanowią bogatą bazę i inspirację do prowadzenia własnych badań. W okrągłą rocznicę urodzin i śmierci genialnego berlińczyka pragniemy wyrazić nie tylko podziw, nie tylko złożyć hołd jego myśli, ale także podjąć krytyczną debatę na temat aktualnej recepcji Simmla w świecie nauki, zarówno pod względem egzegezy, rozwinięć, jak i polemik oraz krytyk. Nie sposób streścić w krótkim opisie zainteresowań Simmlowskich, adekwatnie omówić dzieła życia, dlatego pragniemy wypunktować te wymiary, które są, naszym zdaniem ważne i inspirujące. Mamy nadzieję, że uczestnicy naukowego spotkania odnajdą tu przestrzeń dla siebie i swoich zainteresowań.

 1. Miasto: indywidualność, anonimowość.
 2. Struktury małych grup społecznych.
 3. Interakcje, działania, komunikacja.
 4. Kultury i ich granice.
 5. Tożsamości, identyfikacje, wartości.
 6. Sztuka, estetyka.
 7. Filozofia życia, metafizyka.
 8. Konflikt.
 9. Religia.
 10. Simmel a zainteresowania socjologii dziś.
 11. Historia, historia sztuki.
 12. Nauka a filozofia.
 13. Paradygmaty socjologiczne a Simmel.
 14. Formy uspołecznienia.
 15. Spotkania w przestrzeni.
 16. Stereotypy i uprzedzenia: antysemityzm, rasizm, ksenofobia, etnocentryzm, nacjonalizm.
 17. Alienacja, obcość, enemizacja.
 18. Jednostka a społeczeństwo: indywidualizm, uspołecznienie i jego formy.
 19. Simmel jako wieszcz postmodernizmu.

Przyjmujemy referaty, których treść bezpośrednio nawiązuje do twórczości G. Simmla, jest przez niego inspirowana, wynika i do niego prowadzi lub od niego wychodzi.

W abstrakcie prosimy:

a) podać dzieła Simmla, które zostaną: albo/i omówione, albo/i poddane krytyce, albo/i będą stanowić punkt wyjściowy do rozważań na temat własnych badań i odkryć naukowych;

b) naszkicować Simmlowski kontekst dla prezentowanych tez.

Innymi słowy, chcemy, aby nasza konferencja skupiała się przede wszystkim i w całości na głównym bohaterze naszego spotkania. Pragniemy uwzględnić i odnotować, jak najdokładniej recepcję spuścizny Simmla wczoraj, dziś i jutro.

Nasza konferencja odbędzie się w dniach 26 i 27 września 2018 roku w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3. bl. 21 (Auditorium Maximum).

Opłata wynosi: 350 zł.


Opłata konferencyjna:

350

Organizatorzy konferencji:

Dr Tomasz Michał Korczyński (Instytut Socjologii UKSW)


t.korczynski@uksw.edu.pl

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Historia i Archeologia, Kulturoznawstwo, Religioznawstwo, Ekonomia, Psychologia, Socjologia

Słowa kluczowe:

socjologia, filozofia, historia, Georg Simmel

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://simmelblog.wordpress.com

Aktualizacja:  2017-12-13