Konferencje naukowe 2018

 

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania"


-
Międzynarodowe Centrum Konferencyjne "Krzyżowa"
Krzyżowa, Krzyżowa 7 (zobacz na mapie)

Szanowni Państwo, z ogromną przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa na III Międzynarodową Konferencję Naukową "Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania", która odbędzie się w dniach 20-21.03.2018r. w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Krzyżowej.

Współczesne rolnictwo to silnie rozwijająca się gałąź przemysłu, dlatego też tematyka konferencji obejmuje zagadnienia rozwoju nowoczesnych technologii, systemów i rozwiązań stosowanych w rolnictwie, a także produkcji zdrowej żywności. Podczas konferencji poruszane będą tematy związane produkcją zwierzęcą, rozwojem obszarów wiejskich jak również obecną sytuacją rolnictwa w Europie. Ważnym tematem jest również agroenergetyka, możliwości wykorzystania biogazu, biopaliw oraz energii słonecznej i wiatrowej. Organizowana konferencja pozwala na wymianę poglądów oraz tworzenie i umacnianie współpracy zarówno naukowej pomiędzy uczelniami, instytutami naukowymi jak również przedsiębiorcami prywatnymi, w zakresie obecnych trendów w sektorze rolno-spożywczym. Każda konferencja to okazja do zaprezentowania wyników swoich prac naukowo-badawczych jak i dyskusji naukowej oraz wymiany myśli wpływającej na wybranie kierunku dalszych prac badawczych, oraz nawiązania kontaktów, które mogą zaowocować podjęciem prac interdyscyplinarnych a także możliwość nawiązania znajomości i przyjaźni.

W ostatniej edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania” wzięło udział ponad 120 uczestników z Polski, Niemiec, Ukrainy, Czech, Austrii, Turcji oraz Słowacji.

Zapraszamy do udziału w jednej z czołowych Konferencji Naukowych dotyczących szeroko pojętego rolnictwa!


Opłata konferencyjna:

od 520 zł

Organizatorzy konferencji:

Komitet Organizacyjny


kontakt@konferencja-rolnictwo.pl

Dyscypliny naukowe:

Biologia, Ekologia i Ochrona Przyrody, Biotechnologia, Budowa i Eksploatacja Maszyn, Energetyka, Mechanika, Rolnictwo i leśnictwo, Technologia żywnoći i żywienia

Słowa kluczowe:

agrofizyka, rolnictwo precyzyjne, rolnictwo, doktoranci, inżynieria rolnicza, Agroekologia, Produkcja Roślinna, Produkcja Zwierzęca, Przechowalnictwo Płodów Rolnych, Przetwórstwo Płodów Rolnych, Agromechatronika, Perspektywy Rozwoju Rolnictwa, pracownicy naukowi, studencji. koła naukowe, odnawialne źródła energi, aeroenergetyka

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://www.konferencja-rolnictwo.pl/

Aktualizacja:  2017-11-15 17:50:08