Konferencje naukowe 2018

 

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W ASPEKCIE PEDAGOGIKI PRACY


-
Best Western Hotel Felix***
Warszawa, ul. Omulewska 24 (zobacz na mapie)

Cel konferencji:

Jest nim stworzenie płaszczyzny wymiany refleksji naukowej i praktycznych doświadczeń teoretyków oraz praktyków związanych z pedagogiką, socjologią, ekonomią i zarządzaniem, zajmującymi się sprawami społecznymi i edukacją w tym zagadnieniami kształcenia zawodowego na różnych poziomach.

Adresaci Konferencji:

Adresatami konferencji są nauczyciele akademiccy reprezentujący poza pedagogiką także inne dyscypliny naukowe, naukowcy-pracownicy instytutów badawczych, studenci i doktoranci, nauczyciele szkół różnych profili i poziomów, specjaliści w zakresie szkolenia, psychologowie, menadżerowie, pracownicy firm szkoleniowych, twórcy nowych technologii edukacyjnych, pracownicy socjalni szkolący różne grupy społeczne, pozostałe osoby zajmujące się edukacją  i sprawami społecznymi.

Tematyka / Panele:

Pedagogika i ekonomia społeczna we współczesnym świecie

  • Problematyka pracy we współczesnym świecie
  • Problemy etyczne współczesnego świata (m.in. zag. resocjalizacji)
  • Pedagogika społeczna i jej znaczenie

Kształcenie zawodowe problemy i perspektywy

  • Regulacje prawne kształcenia zawodowego w Polsce i na świecie
  • Problemy w kształceniu zawodowym (m.in. zag. jakości kształcenia zawodowego)
  • Perspektywy kształcenia zawodowego w Polsce

Nowe technologie w edukacji

  • Społeczeństwo wiedzy a nowe technologie
  • Dydaktyka informatyki i informatyka w dydaktyce
  • Media a wybór ścieżki kształcenia zawodowego

Artykuły zgłoszone na konferencję zostaną opublikowane w formie monografii recenzowanej

 Przewidziana sesja posterowa (plakatów naukowych)

Rejestracja do dnia 31 stycznia 2018 r. na stronie konferencji:

http://inmwsp.edu.pl/konferencja_pedagogika/       

Sekretariat Konferencji

mgr Kornelia Sójka-Cep

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

ul Kaleńska 3

04-367 Warszawa

tel.  518 957 332

dziekanat@wspkosmetologia.pl                           


Opłata konferencyjna:

100

Organizatorzy konferencji:

WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI BEATY MYDŁOWSKIEJ W WARSZAWIE


dziekanat@wspkosmetologia.pl

Dyscypliny naukowe:

Pedagogika

Słowa kluczowe:

edukacja, etyka, media, nowe technologie, Ekonomia społeczna, resocjalizacja, ict, pedagogika społeczna, szkolnictwo zawodowe, kształcenie zawodowe, pedagogika pracy

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://inmwsp.edu.pl/konferencja_pedagogika/

Aktualizacja:  2017-11-28