Konferencje naukowe 2018

 

Zaburzenia depresyjne, zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży - diagnoza i interwencje terapeutyczne.


-
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Wrocław, Dyrekcyjna 37/47 (zobacz na mapie)

Terminy szkolenia: 27.01.2018

Liczba dni szkolenia: 1

Godziny zajęć: 09:00-16:00

Miejsce szkolenia: Sale dydaktyczne DCP

 

Szkolenie skierowane jest do psychologów, psychoterapeutów, personelu medycznego, pedagogów, opiekunów socjalnych, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą cierpiącymi na zaburzenia depresyjne.

 

Program szkolenia:

1. Czynniki wpływające na rozwój psychiczny dzieci i młodzieży oraz powstawanie zaburzeń
Czynniki biologiczne, psychospołeczne
2. Kryteria diagnostyczne zaburzeń depresyjnych według ICD10, DSM V
3. Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży

4. Samouszkodzenia a zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży
a) zachowania samobójcze b) samouszkodzenia- etiologia, mechanizmy
5. Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży w kryzysie suicydalnym
a) Dynamizm samobójstwa

b) Zachowania samobójcze - czynniki kliniczne, społeczne, osobiste

c) Cechy charakterystyczne samobójstw dzieci i młodzieży

d) Formularz Oceny Selekcyjnej - w odniesieniu do problematyki zagrożenia życia

e) Strategie interwencji wobec samobójstwa. Etapy interwencji kryzysowej wobec dzieci i młodzieży

f) Spotkanie postinterwencyjne

g) Opieka nad dzieckiem i adolescentem po próbie samobójczej

h) Praca z rodziną z dziecka/adolescenta z problemem zachowań suicydalnych
6. Terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami depresyjnymi i zachowaniami samobójczymi. Techniki i narzędzia terapeutyczne w psychoterapii dzieci i młodzieży. Psychoterapia indywidualna. Psychoterapia grupowa
7. Analiza przypadków

 

Szczegółowy program szkolenia dostępny na naszej stronie internetowej: www.dcp.wroclaw.pl lub info@dcp.wroclaw.pl. Zapisy online dostępne na stronie internetowej lub pod numerem telefonu 71 332 36 70.


Opłata konferencyjna:

390

Organizatorzy konferencji:

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii


info@dcp.wroclaw.pl

Dyscypliny naukowe:

Psychologia

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://dcp.wroclaw.pl

Aktualizacja:  2017-11-30 20:04:19