Konferencje naukowe 2018

 

Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. Diagnoza i opiniowanie rozwoju intelektualnego u dzieci i młodzieży.


-
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Wrocław, Dyrekcyjna 37/47 (zobacz na mapie)

Terminy szkolenia: 02.02.2018

Liczba dni szkolenia: 1

Godziny zajęć: 09:00-16:00

Miejsce szkolenia: Sale dydaktyczne DCP

 

 

Test WISC-R oraz DSR to jedne z najczęściej stosowanych przez psychologów testów do oceny funkcjonowania poznawczego u dzieci i młodzieży.

 

Program szkolenia:

1. Zasady prowadzenia wywiadu w diagnozie potencjału intelektualnego
2. Charakterystyka testu WISC-R.
3. Opis poszczególnych podtestów skali słownej i bezsłownej.
4. Zasady interpretacji testu WISC-R
5. Interpretacja psychometryczna testu WISC-R:

a. interpretacja wskaźników ogólnych;
b. analiza intraprofilowa;
c. analizy czynnikowe.
6. Kliniczne zastosowanie skal Wechslera:
a. możliwości wykorzystania w diagnozie różnicowej;
b. ograniczenia w wykorzystaniu testu;
c. możliwości modyfikacji procedury badania w różnych sytuacjach klinicznych;
d. interpretacja wyników testu w diagnozie klinicznej; e. integracja analiz psychometrycznych (np. czynnikowych) z klinicznymi.
7. Studium przypadku: analiza deficytów poznawczych dziecka z ADHD, z dysleksją, Niepełnosprawnością Intelektualną stopnia lekkiego, z obniżonymi możliwościami intelektualnymi
8. Zasady pisania opinii psychologicznej: - opis funkcji poznawczych w oparciu o poszczególne wyniki w teście WISC-R; - opis funkcjonowania osobowościowego: poziom lęku przed porażką szkolną, radzenie sobie ze stresem, - formułowanie zaleceń.
9. Charakterystyka Dziecięcej Skali Rozwojowej
10. Zasady interpretacji testu DSR
11. Studium przypadku: analiza wyników dziecka z cechami autystycznymi. 10. Zasady pisania opinii psychologicznej w oparciu wyniki testu DSR.

 

Szczegółowy program szkolenia dostępny na naszej stronie internetowej: www.dcp.wroclaw.pl  lub info@dcp.wroclaw.pl. Zapisy online dostępne na stronie internetowej lub pod numerem telefonu 71 332 36 70


Opłata konferencyjna:

390

Organizatorzy konferencji:

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii


info@dcp.wroclaw.pl

Dyscypliny naukowe:

Psychologia

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://dcp.wroclaw.pl

Aktualizacja:  2017-11-30 20:05:19