Konferencje naukowe 2018

 

Interwencja kryzysowa w sytuacji przemocy - psychicznej, fizycznej, seksualnej. Procedura Niebieskiej Karty.


-
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Wrocław, Dyrekcyjna 37/47 (zobacz na mapie)

Terminy szkolenia: 17.02.2018

Liczba dni szkolenia: 1

Godziny zajęć: 09:00-16:00

 

 

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu teorii kryzysu i interwencji kryzysowej oraz poszerzenie umiejętności praktycznych w zakresie profesjonalnej pomocy psychologicznej. Program szkolenia obejmuje zarówno wiedzę z psychologii klinicznej, psychologii traumy, psychologii społecznej, oraz psychoprofilaktykę. Szkolenie wprowadza w tematykę interwencji kryzysowej w kryzysie przemocy . Szkolenie obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną - ćwiczenia indywidualne i grupowe nad przypadkami klinicznymi osób  w sytuacji przemocy oraz praktyczne budowanie strategii interwencji kryzysowej.

 

 

Program szkolenia:

1. Definicje kryzysu. Charakterystyka kryzysu.
2. Interwencja kryzysowa i jej modele.
3. Podstawowe umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej. Sześcioetapowy model interwencji kryzysowej.
4. Kontakt z klientem w interwencji kryzysowej.
5. Działanie w interwencji kryzysowej.
6. Kryzys przemocy- psychicznej, fizycznej, seksualnej.  
7. Charakterystyka sprawcy i ofiary przemocy. Świat przeżyć ofiary, sprawcy i świadka. Zjawisko wyuczonej bezradności.
8. Pierwszy kontakt ze sprawcą przemocy.
9. Metody interwencji wobec sprawcy przemocy.
10. Prowadzenie pierwszej rozmowy z ofiarą. Praca terapeutyczna z osobą doświadczającą przemocy.
11. Budowanie strategii pomocy, współpraca z policją, instytucjami pomocowymi dla ofiar przemocy. Procedura niebieskiej Karty.
12. Różnice między interwencja kryzysową a poradnictwem długoterminowym.

 

Szczegółowy program szkolenia dostępny na naszej stronie internetowej: www.dcp.wroclaw.pl lub info@dcp.wroclaw.pl. Zapisy online dostępne na stronie internetowej lub pod numerem telefonu 71 332 36 70.


Opłata konferencyjna:

390

Organizatorzy konferencji:

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii


info@dcp.wroclaw.pl

Dyscypliny naukowe:

Psychologia

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://dcp.wroclaw.pl

Aktualizacja:  2017-11-30 20:09:18