Konferencje naukowe 2018

 

Praca terapeutyczna z osobą chorą na Alzheimera i jej rodziną


-
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Wrocław, Dyrekcyjna 37/47 (zobacz na mapie)

Terminy szkolenia: 02.03.2018

Liczba dni szkolenia: 1

Godziny zajęć: 09:00-16:00

 

 

Program:

1. Objawy choroby Alzheimera
a) Zmiany poznawcze - koncentracja uwagi, uczenie się , pamięć, orientacja w czasie i miejscu, funkcje językowe, liczenie , wykonywanie poleceń, praksja konstrukcyjna
b) Zmiany emocjonalne
c) Zmiany behawioralne
d) Zmiany interpersonalne
2. Depresja i labilność emocjonalna - jako zaburzenia neuropsychiatryczne występujące w chorobie Alzheimera
3. Fazy rozwoju choroby Alzheimera
a) Okres utajenia
b) Okres prodromalny
c) Okres rozwiniętej choroby
4. Przyczyny choroby, metody jej rozpoznawania, metody leczenia.
5. Metody oceny funkcjonowania osoby z chorobą Alzheimera:
a) Metody zbierania wywiadu,
b) Metody oceny funkcjonowania poznawczego
6. Geriatryczna skala oceny funkcjonowania- zastosowanie
7. Postępowanie z chorym – zasady, które ułatwiają kontakt z chorymi
a) Komunikacja z chorym na Alzheimera
b) Organizacja życia codziennego
c) Interwencje w sytuacjach niebezpiecznych
d) Współpraca z instytucjami pomocowymi, lekarzem.
8. Metody pracy z chorym na Alzheimera
a) Aktywizacja chorego
b) Organizacja zajęć zastępczych
c) Terapia zajęciowa
d) Stymulowanie aktywności poznawczej
9. Wsparcie osób chorych na Alzheimera i ich rodzin.
10. Jak powinna wyglądać opieka nad chorym z chorobą Alzheimera.
11. Jak radzić sobie z trudnymi i uciążliwymi zachowaniami chorego.
12. Jak radzić sobie ze stresem i lękiem, jaki powoduje opieka nad osobą chorą.

 

Zajęcia są przeznaczone dla osób, które są zainteresowane pomaganiem psychologicznym oraz chcą rozwijać kompetencje w tym zakresie.

 

Szczegółowy program szkolenia dostępny na naszej stronie internetowej: www.dcp.wroclaw.pl lub info@dcp.wroclaw.pl. Zapisy online dostępne na stronie internetowej lub pod numerem telefonu 71 332 36 70.


Opłata konferencyjna:

390

Organizatorzy konferencji:

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii


info@dcp.wroclaw.pl

Dyscypliny naukowe:

Psychologia

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://dcp.wroclaw.pl

Aktualizacja:  2017-11-30 20:10:49