Konferencje naukowe 2018

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Tygiel kulturowy"/ International Scientific Conference 'Cultural Melting Pot'


-
Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego
Wrocław, ul Szewska 50/51 (zobacz na mapie)

Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Fundacja UWAŻNOŚĆ Bycia

zapraszają na:

Międzynarodową Konferencję Naukową

Tygiel kulturowy

Tematyczne moduły konferencji:

– Mozaika religijno-duchowa
– Mniejszości narodowe i grupy etniczne
– Geneza sztuki – kontekst archeologiczny

Konferencja odbędzie się:
21. maja 2018 r.
w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego
Wrocław, Polska

Udział w konferencji, tak czynny jak i bierny jest bezpłatny.———————————————————————

Z racji na międzynarodowy charakter, konferencja odbywać będzie się w następujących językach: polski (wiodący), czeski, angielski, francuski.

Zainteresowane osoby mogą przysyłać zgłoszenia e-mailem do 31 marca 2018 roku.

Prosimy wpisać OZNACZENIE JĘZYKA PREZENTACJI, PIERWSZE SŁOWO NAZWY WYBRANEGO MODUŁU (w języku wystąpienia), NAZWISKO/A autora/ów – jako tytuł e-maila: tygkul@gmail.com

Np.:
Pl-Religia-KowalskiJan
Cz-Náboženství-NovakOndřej
En-Religion-KingAdam
Fr-Religion-RobespierreRené

Zgłoszenie musi zawierać:
– tytuł wystąpienia
– abstrakt (max. 200 słów)
– nazwisko, imię, stopień naukowy
– e-mail adres
– kraj, miasto, proweniencję (akademicką)
– specjalizację naukową

Po zakończeniu weryfikacji abstraktów, autor zostanie powiadomiony o zaklasyfikowaniu (lub nie) materiału na konferencję.

Pojedyncze wystąpienie powinno zawierać się w 15 min., dodatkowe 5 min. rezerwujemy na otwartą dyskusję.

Każdy z prelegentów może wystąpić tylko w jednym module.

Istnieje możliwość publikacji tekstów zaprezentowanych podczas konferencji w internetowym naukowym piśmie: „Kultura-historia-globalizacja”. Teksty będą musiały spełniać kryteria wyznaczone przez redakcję pisma, szczegóły:

http://www.khg.uni.wroc.pl/?type=info

Jesteśmy także na Facebooku: https://www.facebook.com/events/873657999482882/

The Institute of Cultural Studies, University of Wroclaw in association with Fundation “Uważność bycia”

invites any interested parties to the 1st International Scientific Conference,

Cultural Melting Pot

Conference panels:

– Religious-spiritual diversity
– National minorities and ethnic groups
– Origin of art in archaeological context

Date of the conference: 21st May 2018
Venue: Institute of Cultural Studies University of Wroclaw, Poland.

Participation in the conference is free of charge.—————————————————————————-

Because of the international character, the conference languages are Polish, Czech, English and French.

For those interested, the abstract submission deadline (max. 200 words) is the 31st of March 2018.

Emails should be sent to tygkul@gmail.com.
In the e-mail subject line please add the following important information : LANGUAGE OF THE PRESENTATION, THE FIRST WORD FROM THE TITLE OF CONFERENCE PANEL, AUTHOR/AUTHORS.

Examples:
Pl-Religia-KowalskiJan
Cz-Náboženství-NovakOndřej
En-Religion-KingAdam
Fr-Religion-RobespierreRené

The application must contain:
– A title of the presentation
– An abstract (max. 200 words)
– Last name, first name and academic degree
– E-mail address
– Country, city, academic affiliation
– Specialization

The planned duration of presentations is 15 minutes each, with additional 5 minutes for open discussion.

Each participant is allowed to present in only one of the conference panels.

It will be possible to publish the presented material in the online scientific journal: “Culture-History-Globalization”. The articles have to fulfil the criteria required by the journal’s editorial team: http://www.khg.uni.wroc.pl/index.php?type=info&lang=en

You can find us on Facebook:
https://www.facebook.com/events/873657999482882/


Organizatorzy konferencji:

Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Fundacja UWAŻNOŚĆ Bycia


tygkul@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Historia i Archeologia, Kulturoznawstwo, Sztuki piękne, Religioznawstwo, Teologia

Słowa kluczowe:

sztuka, religia, duchowość, archeologia, kulturoznawstwo, mniejszości narodowe, tygiel kulturowy

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  https://tygielkulturowy.wordpress.com

Aktualizacja:  2017-11-30 20:36:55