Konferencje naukowe 2018

 

VI Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Turystyki i Rekreacji Państwowych Szkół Wyższych


-
Kraków
Kraków, do ustalenia (zobacz na mapie)

Nawiązując do tradycji Ogólnopolskich Konferencji Instytutów i Katedr Turystyki i Rekreacji Państwowych Szkół Wyższych pragniemy poinformować, że dwa krakowskie podmioty: Katedra Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Zakład Zarządzania w Turystyce Uniwersytetu Jagiellońskiego mają zaszczyt zorganizować w Krakowie kolejną, VI  Konferencję w dniach 22-23.10. 2018.
    Uznając potrzebę współpracy w turystyce za szczególnie ważną pragniemy zacząć od współpracy w zakresie organizacji konferencji. Środowisko akademickie stoi w obliczu zmian, trzeba je rozpoznawać i adoptować się do nowych uwarunkowań, tematdo dyskusji akademików reprezentujących różne nauki wykładane w ramach kierunków związanych z turystyką i rekreacją jest więc niezwykle bogaty.
    Dynamika zmian na rynku turystycznym wymaga nieustannego, uważnego ich śledzenia i pogłębionej analizy naukowej, której efektem będą wnioski znaczące dla rozwoju nauki i aplikacyjne dla branży. Spektrum zagadnień jest bardzo szerokie, będzie więc o czym dyskutować, dzielić się wynikami swoich badań, inspirować przyszłe badania.


Opłata konferencyjna:

700-1400 zł

Organizatorzy konferencji:

Uniwersytet Ekonomiczny wKrakowie oraz Uniwersytet Jagielloński


konferencjaturystyka2018@uek.krakow.pl

Dyscypliny naukowe:

Organizacja i Zarządznie

Słowa kluczowe:

turystyka, zarządzanie, rekreacja

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://zkt2018.syskonf.pl/

Aktualizacja:  2017-12-03