Konferencje naukowe 2018

 

Niezwykła podróż. Cudzoziemcy na ziemiach polskich, Polacy za granicą - oczekiwania a wrażenia.


-
Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego
Gdańsk, Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny, ul. Wita Stwosza 55 (zobacz na mapie)

Tematyka konferencji dotyczy szerokiego spektrum związanego z zagadnieniem podróżowania na przestrzeni dziejów. Aspektami wartymi refleksji są te, dotyczące kryteriów wyboru celu, motywów osób podejmujących podróż do Polski i z Polski.

Podróż niezwykła skłania do spojrzenia na pochodzenie, świadomość, oczekiwania i wrażenia, a także wiedzę podróżników jako czynniki wpływające na uznanie wybranego miejsca za warte odwiedzenia i poznania. Dzięki takiemu obszarowi tematycznemu może wyłonić się zarówno fizyczna, jaki i mentalna mapa miejsc oglądanych. W tym kontekście zasadne wydaje się także ujmowanie zagadnień w perspektywie porównawczej. Na uwagę zasługuje pytanie- czy istniały wspólne wyznaczniki, na podstawie których podejmowano decyzję o kierunku wyjazdu czy raczej kierowano się indywidualnym gustem i wyborem. Indywidualny wymiar łączy się z oczekiwaniami przed podróżą i ich konfrontacją z przeżyciami i doświadczeniami  towarzyszącymi podczas podjętej wyprawy.

Dla wielu podróżujących, cel, choć nie musiał być odległy, okazywał się poznawczo nieznany. Analiza podróży, zarówno bliskiej, jak i dalekiej stanowi próbę spojrzenia na tych, którzy wędrowali po ziemiach polskich dostrzegając odmienności i różnice świadczące o specyfice i charakterze danego regionu oraz niezwykłości ziem podzielonych w wyniku zawieruch dziejowych.

Towarzyszące wyprawom przekonania lub odczucia można odnosić do kategorii swojskość-obcość, krajan–cudzoziemiec. Niekiedy wynika to z podziału ziem, które w przeszłości znajdowały się w granicach jednego państwa polskiego. Innym razem dotyczy to poznawania miejsc i obszarów lokalnych w perspektywie regionalnej. W tym znaczeniu szczególnie interesujące byłoby spojrzenie podróżników na tereny Kaszub, Gdańska, Gdyni i Sopotu, a także na inne krainy i obszary.

Próba wyjaśnienia, gdzie sytuowano granice, poza którymi rozpoczynała się niezwykła podróż, może otworzyć ciekawą perspektywę badawczą. Wyruszenie w drogę wiązało się z niepewnością, zaskoczeniem, nieprzewidywalnym, warto więc zaprezentować jak następowało oswajanie świata nieznanego.

Egzotyka odległa i tajemnicza pobudzała zmysły i wyobraźnię rozbudzając pragnienie podróży na skraj świata. Zachęcała ona mieszkańców ziem polskich do odwiedzania innych krajów. Z drugiej strony takim krańcem dla cudzoziemców, w różnych okresach historycznych, były ziemie polskie. Kultura, zwyczaje, topografia, klimat odwiedzanych miejsc nieustannie zadziwiały podróżujących. Podczas naszego sympozjum pragniemy uzupełnić i poszerzyć znane już relacje podróżnicze, turystyczne, dotyczące ziem polskich i zagranicy, o nowe spojrzenia, próby analiz i poszukiwania ram teoretycznych.


Opłata konferencyjna:

300 zł

Organizatorzy konferencji:

Rada Programowa Przewodnicząca prof. dr hab. Beata Możejko- Zakład Historii Średniowiecza Polski i Nauk Pomocniczych Historii dr Magdalena Nowak- Kierownik Pracowni Krajoznawstwa i Turystyki Historycznej Sekretarz konferencji -dr Anna Łysiak-Łątkowska- Zakład Historii Polski i Powszechnej XIX wieku


hisall@ug.edu.pl

Dyscypliny naukowe:

Historia i Archeologia

Słowa kluczowe:

podróż, ziemie polskie, regiony świata, terytoria lokalne

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  https://historia.ug.edu.pl/

Aktualizacja:  2017-12-01 17:24:55