Konferencje naukowe 2017/2018

 

XLVII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych Olsztyn 2018 "KOŁA NAUKOWE SZKOŁĄ TWÓRCZEGO DZIAŁANIA”


-
XLVII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych Olsztyn 2018 "KOŁA NAUKOWE SZKOŁĄ TWÓRCZEGO DZIAŁANIA”
Olsztyn, pl. Cieszyński (zobacz na mapie)

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy młodych naukowców do wzięcia udziału w XLVII Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych – „KOŁA NAUKOWE SZKOŁĄ TWÓRCZEGO DZIAŁANIA”, które odbędzie się w dniach 26-27 kwietnia 2018 roku w Olsztynie. Jest ono skierowane do studentów i doktorantów reprezentujących uczelnie wyższe z całej Europy.

Seminarium ma charakter interdyscyplinarny. Uczestnicy będą mieli możliwość przedstawienia wyników swoich prac naukowych w postaci prezentacji ustnych i posterów w 16 sekcjach tematycznych (kształtowania i ochrony środowiska, nauk biologicznych, nauk ekonomicznych, nauk geograficznych, nauk humanistycznych, nauk technicznych oraz matematycznych i informatycznych, nauk medycznych, nauk o żywności, nauk pedagogicznych, nauk politycznych, nauk prawnych, nauk społecznych, nauk weterynaryjnych, nauk zootechnicznych, nauk teologicznych, doktorantów).

W ramach Seminarium przewidujemy publikację artykułów naukowych, które otrzymają pozytywne recenzje. W związku z tym wydarzeniem, uprzejmie prosimy o przekazanie niniejszego zaproszenia zainteresowanym odbiorcom, szczególnie studentom i doktorantom, opiekunom kół naukowych, opiekunom i promotorom doktorantów.

Szczegółowe informacje dotyczące Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych zostaną przesłane w Komunikacie I, a także będą dostępne na stronie internetowej: http://www.uwm.edu.pl/mskn/

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: mskn2018@gmail.com

Z wyrazami szacunku, Komitet Organizacyjny MSKN 2017:

- Studenckie Koło Naukowe Technologów Przetwórstwa Surowców Roślinnych

- Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Środowiskowego „PROSPERO”


Opłata konferencyjna:

260

Organizatorzy konferencji:

Uniwersytet Warmińsko- MazurskiStudenckie Koło Naukowe Technologów Przetwórstwa Surowców Roślinnych- Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Środowiskowego „PROSPERO”mskn2018@gmail.commskn2018@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Historia i Archeologia, Teologia, Ekonomia, Organizacja i Zarządznie, Pedagogika, Politologia, Prawo i Administracja, Socjologia, Ekologia i Ochrona Przyrody, Biologia Medyczna, Weterynaria, Architektura i Urbanistyka, Biotechnologia, Budownictwo, Geodezja i Kartografia, Inżynieria produkcji, Rolnictwo i leśnictwo

Słowa kluczowe:

interdyscyplinarna, seminarium, MSKN 2018

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://uwm.edu.pl/mskn

Aktualizacja:  2017-12-05 10:02:36