Konferencje naukowe 2017/2018

 

X Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2018 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”


-
Lublin

Konferencja TYGIEL to wyjątkowe w skali kraju wydarzenie, którego nadrzędnymi
celami są rzetelna, akademicka dyskusja, prezentacja nowatorskich wyników i technik
a także integracja środowiska naukowego.

Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, czego efektem może być ustanowienie nowych lub też weryfikacja obranych wcześniej kierunków badań.

Wierzymy, że X Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2018 stanie się największym w Polsce naukowym panelem wymiany wiedzy, a tym samym będzie inspiracją do podjęcia nowych wyzwań badawczych, poszerzenia horyzontów naukowych, nawiązania współpracy oraz podniesienia poziomu innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.

Tematyka konferencji obejmuje prace naukowo-badawcze oraz prace przeglądowe o charakterze naukowym z następujących obszarów wiedzy:

  • obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
  • obszar nauk przyrodniczych;
  • obszar nauk ścisłych;
  • obszar nauk technicznych;
  • obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych;
  • obszar nauk humanistycznych;
  • obszar nauk społecznych;
  • obszar sztuki.

Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie http://www.konferencja-tygiel.pl/rejestracja. II tura rejestracji trwa do 20 stycznia 2018 r., II tura do 14 lutego 2018 r.

Więcej informacji znajduje się na stronach:

http://www.konferencja-tygiel.pl
https://www.facebook.com/TYGIEL.Lublin


Opłata konferencyjna:

199-219 zł

Organizatorzy konferencji:

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL


kontakt@konferencja-tygiel.pl

Dyscypliny naukowe:

Bibliotekoznawstwo, Filozofia, Historia i Archeologia, Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Sztuki piękne, Religioznawstwo, Teologia, Ekonomia, Finanse, Organizacja i Zarządznie, Media i Komunikowanie, Pedagogika, Psychologia, Politologia, Prawo i Administracja, Socjologia, Biologia, Fizyka, Matematyka, Informatyka Teoretyczna, Geografia i Oceanologia, Ekologia i Ochrona Przyrody, Geologia, Geofizyka i Geochemia, Biologia Medyczna, Medycyna Kliniczna Niezabiegowa, Medycyna Kliniczna Zabiegowa, Medycyna Wieku Rozwojowego, Pielęgniarstwo, Stomatologia, Farmacja, Kultura Fizyczna, Weterynaria, Architektura i Urbanistyka, Automatyka i Robotyka, Biotechnologia, Budowa i Eksploatacja Maszyn, Budownictwo, Elektronika, Elektrotechnika, Energetyka, Geodezja i Kartografia, Górnictwo i geologia inż., Inżynieria chemiczna, Inżynieria materiałowa, Inżynieria produkcji, Mechanika, Metalurgia, Rolnictwo i leśnictwo, Technologie Informacyjne (IT), Technologia żywnoći i żywienia, Telekomunikacja, Transport, Chemia, Zdrowie Publiczne

Słowa kluczowe:

media, sztuka, nauki o zdrowiu, konferencja interdyscyplinarna, nauki przyrodnicze, nauki społeczne, nauki humanistyczne, nauki ścisłe, interdyscyplinarność, fizyka, medycyna, informatyka, ekologia, nauki techniczne, prawo, finanse, politologia, biotechnologia, nauki medyczne, socjologia, filozofia, biologia, chemia, psychologia, ekonomia, Konferencja naukowa, nauki rolnicze, nauki leśne, nauki weterynaryjne, tygiel, konferencja tygiel, tygiel 2018

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://www.konferencja-tygiel.pl/

Aktualizacja:  2018-01-08