Konferencje naukowe 2018

 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW SZTUKA NA MAZOWSZU. NOWE OTWARCIE


-
Mazowiecki Instytut Kultury
Warszawa, Elektoralna 12 (zobacz na mapie)

Najnowsze lata były dla badań nad Mazowszem czasem szczególnym. W 2015 r. ukazał się drukiem ostatni z serii czterech tomów monumentalnej syntezy Dzieje Mazowsza, zapoczątkowanej przed 1994 r. przez prof. prof. Aleksandra Gieysztora i Henryka Samsonowicza. Jeden z największych w kraju regionów zyskał w ten sposób pierwszy tak kompletny i wyczerpujący zarys historyczny od X w. do 1939 r., a integralną częścią tego opracowania stały się badania nad sztuką i kulturą artystyczną.

Po 2000 r. powstało też kilka ważnych monografii i prac zbiorowych z dziedziny architektury i sztuk plastycznych, które stanowią wartościowy punkt wyjścia do nowych poszukiwań. Niektóre z ujętych w nich zagadnień, takie jak średniowieczna architektura obronna czy drewniane budownictwo sakralne, można uznać nawet za modelowe w porównaniu z innymi obszarami Polski. Równocześnie liczba artykułów, recenzji i not publikowanych w łącznie kilkudziesięciu czasopismach i periodykach oraz na wortalach, forach i blogach internetowych o różnym zakresie merytorycznym i zasięgu terytorialnym zaświadcza o niespotykanej wcześniej żywotności zainteresowań problematyką mazowiecką.

Podobnie rzecz ma się z literaturą z dziedziny historii gospodarczej, kultury materialnej oraz archeologii, etnologii i ochrony zabytków. Był to również okres niezwykłego rozkwitu literatury krajoznawczej i popularyzatorskiej, dzięki czemu wyjątkowe pod wieloma względami zabytki i krajobraz kulturowy historycznego Mazowsza doczekały się wstępnego omówienia.

Warto zatem pokusić się o próbę bilansu dotychczasowych osiągnięć i otwarcie nowego rozdziału w badaniach nad sztuką regionu, pozostawiając do odrębnego, znacznie większego opracowania kulturę artystyczną Warszawy.

Dynamiczny rozwój badań na tak wielu polach i zmiana pokoleniowa w nauce polskiej sprawiają, że obecny czas wydaje się najlepszy do udzielenia głosu nowej generacji zainteresowanej tematami związanymi ze sztuką i kulturą artystyczną Mazowsza. Planowana konferencja jest pomyślana jako forum wymiany poglądów przez osoby wkraczające do świata nauki i przyjazny poligon doświadczalny dla nowych tematów, analiz i interpretacji oraz metodologii. Przyjęta formuła spotkania zakłada udział studentów i doktorantów z całego kraju. W jego ramach prezentowane będą zwłaszcza tematy poświęcone nowym twórcom i grupom artystycznym, dziełom oraz analizie lub nierozpoznanych dotąd zjawisk i procesów zachodzących w sztuce i kulturze Mazowsza.

***

Organizatorzy zapewniają zwrot kosztów podróży oraz zakwaterowanie na czas spotkania. 

Materiały pokonferencyjne zostaną opublikowane w tomie zbiorowym.

Trójka Autorów najlepszych wystąpień / artykułów zostanie zaproszona do udziału w, zaplanowanym na jesień 2019 r. przez Mazowiecki Instytut Kultury, ogólnopolskim sympozjum naukowym ,,Mazowsze-Warszawa. Warszawa-Mazowsze : z dziejów wzajemnych relacji artystycznych i kulturowych regionu i metropolii”.

*** 

Miejsce obrad: Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

Planowany termin: 22-24 października 2018 r.

Adres do korespondencji i tymczasowa siedziba (do października 2018 r. w związku z rozbudową budynku): ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa

 

Zapraszamy do przesyłania propozycji tematów referatów wraz z abstraktem (4000-5000 znaków) do 15 stycznia 2018 r. na adres: mazowsze.noweotwarcie@gmail.com. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc konieczne będzie dokonanie przez zewnętrznych recenzentów wyboru spośród proponowanych wystąpień. Decyzja o wynikach kwalifikacji zostanie przekazana drogą mailową po 1 marca 2018 r. 

Wszelkie informacje można uzyskać mailowo lub pod numerem telefonu: +48 501 448 679 

***

SZTUKA NA NAZOWSZU. NOWE OTWARCIE

Ogólnopolska konferencja naukowa studentów i doktorantów

 

KARTA ZGŁOSZENIA

I. Dane personalne:

1. IMIĘ I NAZWISKO

2. AFILIACJA

3. ROK STUDIÓW II / III STOPNIA

4. ADRES E-MAIL

5. NR TELEFONU KOMÓRKOWEGO

 

II. Referat:

1. TYTUŁ

2. ABSTRAKT (4000-5000 znaków) 


Organizatorzy konferencji:

Mazowiecki Instytut Kultury, Studenckie Koło Naukowe Instytutu Historii Sztuki UW, Komitet naukowy: dr hab. Andrzej Pieńkos, prof. UW, dr hab. Michał Wardzyński


mazowsze.noweotwarcie@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Historia i Archeologia, Kulturoznawstwo, Sztuki piękne, Architektura i Urbanistyka

Słowa kluczowe:

architektura, etnologia, malarstwo, historia sztuki, archeologia, ochrona zabytków, Mazowsze, rzeźba, historia gospodarcza, kultura materialna

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Aktualizacja:  2017-12-17