Konferencje naukowe 2018

 

Zaburzenia więzi u dzieci. RAD. Diagnoza, terapia i wsparcie psychologiczne.


-
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Wrocław, Dyrekcyjna 37/47 (zobacz na mapie)

Terminy szkolenia: 01.06.2018

Liczba dni szkolenia: 1

Godziny zajęć: 09:00-16:00

 

 

Program szkolenia:

1
.Kształtowanie się więzi dziecka z osobą dorosłą.
2.Rodzaje przywiązania i ich charakterystyka: przywiązanie bezpieczne i poza bezpieczne (unikające, ambiwalentne, zdezorganizowane).
3.Czynniki kształtujące zaburzone więzi dziecka z opiekunem.
a) przeżycia traumatyczne dziecka a zaburzenia więzi,
b) dysfunkcyjne środowisko wychowawcze a zaburzenia więzi.
4.RAD- Reaktywne zaburzenie przywiązania - definicja, przyczyny.
5.Charakterystyka dziecka z RAD
a) Trudności w funkcjonowaniu dziecka z RAD,
b) Potrzeby dziecka z RAD,
c) Analiza studium przypadku - ćwiczenia praktyczne.
6.Dziecko z zaburzonym przywiązaniem w różnych okresach rozwojowych. W jaki sposób wpływa ono na funkcjonowanie dziecka w różnych sferach?
7.Dziecko odrzucone, nieprzywiązane do żadnej osoby dorosłej. Charakterystyka funkcjonowania.
8.Przeżywanie straty dziecka odrzuconego
9.Budowanie więzi z dzieckiem przez rodziców zastępczych i rodziców adopcyjnych
10. Wsparcie rozwoju i pomoc psychologiczna rodzicom i dziecku z zaburzeniami więzi.
11. Metody postępowania rodziców
12. Wybrane techniki pracy z dziećmi z zaburzoną więzią - praktyczne ćwiczenia

 

 

Szczegółowy program szkolenia dostępny na naszej stronie internetowej: www.dcp.wroclaw.pl lub info@dcp.wroclaw.pl. Zapisy online dostępne na stronie internetowej lub pod numerem telefonu 71 332 36 70.

 

 


Opłata konferencyjna:

390

Organizatorzy konferencji:

DCP


info@dcp.wroclaw.pl

Dyscypliny naukowe:

Psychologia

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://dcp.wroclaw.pl

Aktualizacja:  2017-12-18 18:27:44