Konferencje naukowe 2018

 

TSR - Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu


-
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Wrocław, Dyrekcyjna 37/47 (zobacz na mapie)

Terminy szkolenia: 01.09.2018

Liczba dni szkolenia: 1

Godziny zajęć: 09:00-16:00

 

 

Program szkolenia:

1. Założenia i źródła TSR

a) Definicja podstawowa TSR,
b) Powstanie TSR,
c) Związki TSR z innymi modelami/ teoriami.  
2. Czym jest Solution Focused Brief Therapy SFBT wg Steve de Shazera?  
3. Charakterystyka SFBT  
a) Krótkoterminowość,
b) Realizowanie celów klienta,
c) Pozytywne ujęcie  
4. Terapia krótkoterminowa a terapia długoterminowa.  
5. Ogólne zagadnienia psychologii a TSR  
6. Tworzenie kontekstu spotkania z klientem.  
7. Przebieg spotkania z klientem.  
8. Typologia klientów wg S. de Shazera i sposoby nawiązywania relacji z pomagaczem  
a) klient – klient,
b) klient - uskarżający się,
c) klient – gość.  
9. Rodzaje interwencji pomagacza, w kierunku różnych typów klienta.
a) Typy relacji terapeutycznych i ich znaczenie w rozpoznawaniu i omijaniu oporu klienta przed zmianą  
10. Koncentracja na zasobach.  
11. Przebieg pierwszej sesji z klientem - charakterystyka, cele:  
a) analiza potrzeb klienta (a nie problemów),
b) analiza zasobów i mocnych stron (a nie deficytów i zaburzeń),
c) analiza dotychczasowych osiągnięć (a nie porażek i potknięć),
d) analiza wyjątków od sytuacji problemowej (a nie częstotliwości występowania i rozmiarów problemu),
e) umiejętność wyraźnego nakreślenia i budowania pożądanej przyszłości.  
12. Wywiad z klientem z zastosowaniem genogramu - tworzenie genogramu, zastosowanie, analiza genogramu na potrzeby TSR
a) Konstruowanie genogramu i jego interpretacja,
b) Struktura pierwszego wywiadu/pierwszej sesji z KLIENTEM/rodziną – zakresy tematyczne kolejnych sesji.  
13. Praca Metodą TSR - Metody i techniki TSR:

Szczegółowy program szkolenia dostępny na naszej stronie internetowej: www.dcp.wroclaw.pl  lub info@dcp.wroclaw.pl. Zapisy online dostępne na stronie internetowej lub pod numerem telefonu 71 332 36 70


Opłata konferencyjna:

390

Organizatorzy konferencji:

DCP


info@dcp.wroclaw.pl

Dyscypliny naukowe:

Psychologia

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://dcp.wroclaw.pl

Aktualizacja:  2017-12-18 18:42:39