Konferencje naukowe 2018

 

Zaburzenia psychiczne spowodowane środkami psychoaktywnymi - diagnoza i terapia


-
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Wrocław, Dyrekcyjna 37/47 (zobacz na mapie)

Terminy szkolenia: 14.12.2018

Liczba dni szkolenia: 1

Godziny zajęć: 09:00-16:00

Miejsce szkolenia: Sale dydaktyczne DCP

 

 

Program:

1.
Ryzykowne używanie substancji psychoaktywnych
2.
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych wg ICD-10. Konsekwencje przyjmowania:
a) alkoholu
b) opiatów
c) kanabioli
d) leków uspokajających i nasennych
e) kokainy
f) substancji stymulujących ( np. kofeiny)
g) substancji halucynogennych
h) lotnych rozpuszczalników
3.
Stany kliniczne spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych:
a) ostre zatrucia
b) szkodliwe używanie substancji
c) zespoły uzależnienia
d) zespoły abstynencyjne
e)zespoły abstynencyjne z zaburzeniami świadomości
f) zaburzenia psychotyczne
g) zespół amnestyczny
h) rezydualne i późno ujawniające się inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
4.
Postępowanie wobec osób zażywających substancje psychoaktywne w sposób szkodliwy.
5.
Diagnoza uzależnienia i postępowanie wobec osoby uzależnionej.
6.
Diagnoza i postępowanie wobec osoby z zespołem abstynencyjnym.
7.
Diagnoza i postępowanie wobec osoby z zespołem amnestycznym.
8.
Diagnoza i postępowanie wobec osoby z zaburzeniami psychotycznymi.
9.
Terapia uzależnień i zaburzeń psychicznych spowodowanych środkami psychoaktywnymi.
10.
Analiza studium przypadku - ćwiczenia praktyczne.

 

Szczegółowy program szkolenia dostępny na naszej stronie internetowej: www.dcp.wroclaw.pl  lub info@dcp.wroclaw.pl. Zapisy online dostępne na stronie internetowej lub pod numerem telefonu 71 332 36 70.


Opłata konferencyjna:

390

Organizatorzy konferencji:

DCP


info@dcp.wroclaw.pl

Dyscypliny naukowe:

PsychologiaŹródło:  http://dcp.wroclaw.pl

Aktualizacja:  2017-12-18 19:10:43