Konferencje naukowe 2018

 

Retoryka a komunikacja. Jak używamy i nadużywamy zasad ars rhetorica?


-
Uniwerystet Wrocławski
Wrocław, Pl. Nankiera 15 (zobacz na mapie)

Zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnym projekcie naukowym, którego celem jest między innymi odkłamanie po części potocznych, ale także czasami pojawiających się w dyskursie naukowym mniemań dotyczących retoryki, jej natury, zadań i metod. Zamierzamy podjąć próbę określenia i opisania stref komunikacji, w których obecność retoryki jest oczywista, nieoczywista czy zaledwie przeczuwana. Rozważymy zasadność stwierdzenia, że sztuka retoryczna i teoria komunikacji, które badają i opisują naturalne zasady tworzenia relacji międzyludzkich, wzajemnie się warunkują, że istnieje między nimi szczególny, naturalny związek oparty na założeniu intencjonalności działań człowieka jako twórcy kultury i struktur społecznych. Zastanowimy się nad możliwościami wykorzystania narzędzi perswazyjnych sztuki retorycznej, którymi dysponujemy w sposób świadomy lub nieświadomy a także zgodny lub sprzeczny z zasadami opisanymi przez mistrzów ars rhetorica. Pragniemy wykazać aktualność i żywotność retoryki wynikającą z jej zakorzenienie w naturze człowieka, istoty świadomie kształtującej warunki swojej egzystencji. Nasza konferencja pomyślana jest jako okazja do rozmowy między reprezentantami różnych specjalności naukowych. Zapraszamy do wspólnego poszukiwania śladów żywej obecności ciągle młodej i atrakcyjnej Królowej Sztuk.


Organizatorzy konferencji:

Zakład Języka Niemieckiego Instytut Filologii Germańskiej
Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych
Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski
Instytut Filozofii Uniwersytet Opolski


konferencja.retoryka2018@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo

Słowa kluczowe:

komunikacja, retoryka, wolność słowa, metafora, perswasja

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Aktualizacja:  2017-12-19 20:22:10