Konferencje naukowe 2018

 

Х MIĘDZYNARODOWA NAUKOWO-PRAKTYCZNA KONFERENCJA «AKTUALNE PROBLEMY NAUK HUMANISTYCZNYCH W BADANIACH MŁODYCH NAUKOWCÓW»


-
NARODOWY UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IMIENIA M. P. DRAGOMANOWA
Kijów, Ukraina, ul. Turhenevska 8-14 (zobacz na mapie)

Konferencja odbędzie się w dniu 26  stycznia  2018 r. w trybie zdalnego uczestnictwa. Materiały konferencji zostaną opublikowane w tytule naukowym «Humanistyczne korpus».  Uczestnicy dostają książkę, certyfikaty imienne i program konferencji.

Sekcja 1. Filozofia:

«Dyskurs filozoficzny w wymiarze ХХІ wieku»

Sekcja 2. Kulturologia:

«Przestrzeń kultury w badaniach naukowych»

Sekcja 3. Historia:

«Przeszłość i współczesność w przestrzeni badań historycznych»

Sekcja 4. Psychologia:

«Socjopsychologiczne problemy osobistości, jej rozwoju i samorealizacji»

Sekcja 5. Pedagogika:

«Aktualne problemy nauki i wychowania osobistości pod względem współczesnych koncepcji pedagogicznych»

 

Udział w Х Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji internetowej «Aktualne problemy nauk humanistycznych w badaniach młodych naukowców» przewiduje wpłacenie składki organizacyjnej o wysokości 100. Składka organizacyjna jest wydawana na zorganizowanie konferencji, druk artykułów w zbiorze  «Humanistyczne korpus» i wysłanie autorskiego egzemplarza, wyrobienie certyfikatu uczestnika. Uczestnik może zamówić tylko wersję elektroniczną książki, to opłata wynosi 70 złotych. 

 

Szanowni uczestnicy, uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami udziału  oraz zasadami sporządzenia artykułów!

 


Opłata konferencyjna:

70 złotych

Organizatorzy konferencji:

MINISTERSTWO OŚWIATY I NAUKI UKRAINY NARODOWY UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IMIENIA M. P. DRAGOMANOWA   Wydział Oświaty Filozoficznej i Nauki Wydział Pedagogiki i Psychologii   STOWARZYSZENIE OBYWATELSKIE «AKADEMIA ROZWOJU PSYCHOLOGICZNEJ NAUKI I PRAKTYKI»


gum-korpus@ukr.net

Dyscypliny naukowe:

Bibliotekoznawstwo, Filozofia, Historia i Archeologia, Kulturoznawstwo, Sztuki piękne, Pedagogika, Psychologia

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://filosof.npu.edu.ua/

Aktualizacja:  2017-12-21