Konferencje naukowe 2018

 

Kobiety w wyborach. Wybory kobiet.


-
Wydzial Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin, Krakowska 71-79 (zobacz na mapie)

W dniu 28 listopada 1918 roku dekretem Tymczasowego Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego ustanowiono, że „Wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel Państwa bez różnicy płci” oraz że: „Wybieralni do Sejmu są wszyscy obywatele/obywatelki państwa posiadający czynne prawo wyborcze”. Tym samym kobiety uzyskały prawa wyborcze. Z okazji 100 - lecia tego wydarzenia Pracownia Badań Wyborczych, Zakład Teorii Polityki i Systemów Partyjnych Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego organizują konferencję naukową poświęconą tematyce praw kobiet.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, co pozwoli na kompleksowe ujęcie problematyki. Do udziału w niej zapraszamy politologów, socjologów, filozofów, prawników, historyków
i przedstawicieli innych dyscyplin. Przewidujemy także udział przedstawicielek organizacji kobiecych. Proponujemy ujęcie tematu w ramach następujących obszarów dyskusyjnych:

I Prawa wyborcze kobiet

II Kwoty i parytety w polskich wyborach

III Tło historyczne wyborów z udziałem kobiet

IV Polskie partie polityczne wobec praw kobiet

V Kobiety w kampaniach wyborczych

VI Preferencje wyborcze kobiet

VII Media wobec tematyki praw kobiet

VIII Prawa wyborcze kobiet a kontekst międzynarodowy

IX Prawa kobiet - prognozy

 

Opłata konferencyjna wynosi:

dla pracowników samodzielnych, niesamodzielnych oraz osób spoza środowiska naukowego: 350 PLN, dla doktorantów i studentów: 200 PLN i obejmuje wyżywienie (obiad, uroczystą kolację i przerwy kawowe), materiały konferencyjne oraz wydanie monografii.

 

Zapraszając do uczestnictwa w konferencji zwracamy się z prośbą o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 5 lutego 2018 r.  na adres: katarzyna.zawadzka@usz.edu.pl

Odpowiedź o zakwalifikowaniu wystąpień zostanie przesłana do 9 lutego 2018 r.

Opłata konferencyjna do 1 marca 2018 r.

Informacje dotyczące m.in. numeru konta, oraz szczegółowego programu konferencji przesłane zostaną uczestnikom drogą mailową w kolejnych komunikatach.

Pytania dotyczące konferencji prosimy kierować na adres katarzyna.zawadzka@usz.edu.pl

Telefon: 91 444 32 48

Adres do korespondencji:

Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracownia Badań Wyborczych.

 Ul. Krakowska 71 -79, 71-017 Szczecin

 


Opłata konferencyjna:

350/200

Organizatorzy konferencji:

Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracownia Badań Wyborczych.  Ul. Krakowska 71 -79, 71-017 Szczecindr hab. Łukasz Tomczak, prof. US dr Katarzyna Zawadzka katarzyna.zawadzka@usz.edu.pl Telefon: 91 444 32 48


katarzyna.zawadzka@usz.edu.pl

Dyscypliny naukowe:

Politologia

Słowa kluczowe:

kobiety, prawa kobiet, prawa wyborcze

Noclegi - SzczecinLokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Aktualizacja:  2017-12-21 22:30:27