Konferencje naukowe 2018

 

Zarządzanie Kapitałem Ludzkim a wyzwania nowoczesnych organizacji. Od teorii do praktyki.


-
Łódzka Strefa Ekonomiczna
Łódź, ul. Księdza Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22/24, 90-001 Łó (zobacz na mapie)

Zapraszamy Państwa na Konferencję Naukową "Zarządzanie kapitałem ludzkim a wyzwania nowoczesnych organizacji. Od teorii do praktyki" organizowaną przez Zakład Zarządzania Kapitałem Społecznym SAN w Łodzi w dn. 15-16.05.2018 r. Naszym zamiarem jest umożliwienie debaty związanej z wyzwaniami skierowanymi w stronę zarządzania zasobami ludzkimi wywołanymi zmianami w obrębie współczesnych systemów zarządzania oraz rynków pracy. Celem konferencji jest m. in. podkreślenie roli zmian w nowoczesnych systemach zarządzania kapitałem ludzkim; wymiana poglądów dotyczących uwarunkowań współczesnych rynków pracy determinujących relacje pracownik - pracodawca; analiza trendów przeobrażeń we współczesnych organizacjach wpływających na zmiany w obrębie funkcji i strategii personalnych oraz wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu nowoczesnych rozwiązań w ramach zarządzania personelem.


Opłata konferencyjna:

750 zł

Organizatorzy konferencji:

Zakład Zarządzania Kapitałem Społecznym, Katedra Zarządzania Społecznej Akademii Nauk w Łodzi


zkl.konf@san.edu.pl

Dyscypliny naukowe:

Organizacja i Zarządznie

Słowa kluczowe:

zarządzanie organizacjami, zarządzanie kapitałem ludzkim

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://zarzadzaniekapitalemludzkim.san.edu.pl/

Aktualizacja:  2018-01-03 10:02:53