Konferencje naukowe 2018

 

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polityka społeczna w XXI wieku. Polityka społeczna w trójwymiarze.


-
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu
Poznań, ul. Umultowska 89a (zobacz na mapie)

Szanowni Państwo,
w imieniu organizatora tj. Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, mamy zaszczyt zaprosić do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Polityka społeczna w XXI wieku. Polityka społeczna w trójwymiarze", która odbędzie się w dniach 16 – 17 kwietnia 2018 r. w Poznaniu.

Intencją organizatorów jest zapoczątkowanie cyklicznego corocznego wydarzenia, które będzie miało charakter trójwymiarowy.

Pierwszy wymiar to wymiana opinii, poglądów oraz prezentacja wyników prowadzonych przez Państwa badań naukowych z zakresu polityki społecznej. Drugi poświęcony będzie działaniom podejmowanym przez władze i instytucje szczebla państwowego oraz samorządowego, trzeci zaś wymiar stanowić będzie prezentację i promocję działań podejmowanych przez podmioty trzeciego sektora.

Dynamiczne zmiany, jakie zachodzą w społeczeństwach państw europejskich w XXI wieku mają charakter wieloaspektowy i nie zawsze przybierają pozytywne kierunki. Demografia, zabezpieczenie społeczne, systemy emerytalne, służba zdrowia, migracje, warunki życia rodzin oraz wykluczenie społeczne są obszarem badań w ramach polityki społecznej, ale również nauk politycznych, ekonomicznych, prawnych, czy medycznych. Stanowią również pole działania samorządowców oraz praktyków w ramach inicjatyw oddolnych.

Zamiarem Konferencji jest zidentyfikowanie determinantów zmian w przedmiotowych obszarach, zarówno tych pożądanych, jak i tych, które stanowią źródła niepokoju. Środowiska naukowe oraz praktycy z zakresu polityki społecznej będą mieli w trakcie Konferencji okazję konstruktywnie skonfrontować swoje dotychczasowe doświadczenia, działania, wnioski, badania i ich efekty, ale również wskazać przyszłe dylematy i pożądane kierunki zmian w polityce społecznej.

Biorąc pod uwagę obecność licznych praktyków, reprezentujących np. BARKĘ, CARITAS, WOŚP, inicjatywy oddolne, czy spółdzielnie socjalne, zachęcamy Państwa do zaproszenia do udziału w Konferencji przedstawicieli ciekawych inicjatyw z Waszego regionu.

Poniżej przedstawione zostały główne obszary tematyczne, które będą stanowiły trzon merytoryczny Konferencji. W sytuacji pojawienia się nowych, szczególnie interesujących Państwa tematów, organizatorzy zakładają możliwość jego rozszerzenia.

Wyniki badań zaprezentowane podczas konferencji zostaną opublikowane w formie recenzowanej monografii naukowej. 


Ważne terminy:

Zgłoszenie udziału w konferencji do 11 lutego 2018 r.

Zgłoszenia należy przesyłać na załączonym formularzu zgodnie z umieszczonymi w nim wskazówkami - https://drive.google.com/file/d/1klKTWUcMwCuC9jBCrdfXU10xna8UPkas/view?usp=sharing

Opłata konferencyjna wynosi 395 zł (250 zł doktoranci i studenci) i obejmuje 2 x obiad, przerwy kawowe, uroczystą kolację, materiały konferencyjne, należy ją wnieść do 28 lutego 2018 r. na podany w formularzu zgłoszeniowym nr konta.

BZWBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz koniecznie z dopiskiem Cel subkonta /K00000746/

Rezerwacja noclegów w D.S. JOWITA do 28 lutego 2018 r. - po szczegóły zapraszamy do kontaktu.


Proponowane obszary tematyczne:

  1. Rynek pracy, zatrudnienie i bezrobocie,

  2. Wynagrodzenia i koszty pracy, minimum socjalne,

  3. Warunki życia rodzin,

  4. Zabezpieczenie socjalne,

  5. Problemy wynikające z ubóstwa,

  6. Opieka zdrowotna,

  7. System emerytalny,

  8. Dialog społeczny,

  9. Migracje ludnościowe,

  10. Ekonomia społeczna.


Kontakt:

dr Magdalena Kacperska, tel. 504 024 123, magdalena.kacperska@amu.edu.pl

Maciej Górny, tel. 511 071 396, maciekgorny1@wp.plZ serdecznymi pozdrowieniami,

Komitet organizacyjny konferencji „Polityka społeczna w XXI wieku".


Opłata konferencyjna:

395 zł (250 zł doktoranci i studenci)

Organizatorzy konferencji:

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Dyscypliny naukowe:

Politologia

Słowa kluczowe:

ubóstwo, rodzina, Rynek pracy, Ekonomia społeczna, system emerytalny, polityka społeczna, politologia, opieka zdrowotna, koszty pracy, minimum socjalne, migracje.

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://www.wnpid.amu.edu.pl

Aktualizacja:  2018-01-15