Konferencje naukowe 2018

 

III Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”


-
Centrum Transferu Wiedzy KUL
Lublin, Aleje Racławickie 14 (zobacz na mapie)

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jako główny organizator serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w III Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym – „Metagenomy różnych środowisk”. Do udziału w Sympozjum zachęcamy pracowników naukowych, doktorantów oraz specjalistów, reprezentujących różne dyscypliny i specjalności wiążące się z problematyką obrad.

 Celem Sympozjum jest podsumowanie dotychczasowej wiedzy i przedstawienie najnowszych osiągnięć w badaniach z zakresu metagenomiki, mikrobiologii, genetyki, oddziaływań pomiędzy mikro- i makroorganizmami różnych środowisk oraz ich znaczenia dla rozwoju mikrobiologii, biotechnologii, rolnictwa i ochrony środowiska. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane oraz przedyskutowane wyniki badań prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych, w tym także postęp w wykorzystaniu nowoczesnych metod mikrobiologicznych i bioinformatycznych w obszarze mikrobiologii środowiskowej. Przedstawione zostaną również dotychczasowe osiągnięcia na temat zastosowania narzędzi najnowszej generacji w badaniach środowiskowych.

 Sympozjum będzie miejscem wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów do realizacji wspólnych projektów badawczych oraz wydarzeniem naukowym na temat kompleksowego rozpoznania bioróżnorodności mikroorganizmów w różnych środowiskach oraz najnowocześniejszych metod badawczych stosowanych w mikrobiologii, biologii, biologii molekularnej, genetyce i biotechnologii.

 

Przewidujemy organizację następujących sesji naukowych:

  1. Nowoczesne metody identyfikacji mikroorganizmów
  2. Metagenomika środowisk ekstremalnych
  3. Metagenomika aplikacyjna
  4. Metagenomika a jakość środowiska

Opłata konferencyjna:

350-550 PLN

Organizatorzy konferencji:

Katedra Biochemii i Chemii Środowiska KUL,Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina IA PAN, Zakład Mikrobiologii Rolniczej IUNG-PIB, Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów SGGW


metagenomy@kul.pl

Dyscypliny naukowe:

Biologia, Ekologia i Ochrona Przyrody, Biologia Medyczna, Weterynaria, Biotechnologia, Technologia żywnoći i żywienia

Słowa kluczowe:

identyfikacja mikroorganizmów, NGS, metagenomika

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://www.kul.pl/tematyka,18463.html

Aktualizacja:  2018-01-05 13:35:52